เร่งเสนอองค์พระบรมธาตุเจดีย์เป็นมรดกโลก

เร่งเสนอองค์พระบรมธาตุเจดีย์เป็นมรดกโลก

เร่งเสนอองค์พระบรมธาตุเจดีย์เป็นมรดกโลก

รูปข่าว : เร่งเสนอองค์พระบรมธาตุเจดีย์เป็นมรดกโลก

เร่งเสนอองค์พระบรมธาตุเจดีย์เป็นมรดกโลก มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช และคณะกรรมการเร่งจัดทำเอกสารเสนอต่อยูเนสโก้ เพื่อนำเสนอองค์พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเข้าสู่การเป็นมรดกโลก

  คณะกรรมการสัมมนาประวัติศาสตร์ นครศรีธรรมราช จากหลายภาคส่วน รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ทางด้านประวัติศาสตร์นครศรีธรรมราช และองค์พระบรมธาตุเจดีย์ ได้จัดสัมมนาประวัติศาสตร์นครศรีธรรมราช เพื่อเร่งจัดทำเอกสาร เสนอต่อองค์การยูเนสโก้ เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกเบื้องต้นที่ประชุมได้วางแนวทางไว้ 3 ประเด็นคือ พระธาตุเจดีย์สู่มรดกโลก คุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากล และความแท้ดั้งเดิมและครบถ้วนสมบูรณ์  ซึ่งจะต้องนำไปสู่การเรียบเรียงเป็นเอกสารสำคัญ ในการอ้างอิงทางวิชาการ และเอกสารเสนอต่อองค์การวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก้ ตามขั้นตอน

 นายวิมล  ดำศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า การสัมมนาได้ทำมาอย่างต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 8 ซึ่งผลสรุปของการสัมมนา จะถูกเรียบเรียงทั้งฉบับภาไทย และภาษาต่างประเทศ ก่อนนำไปเสนอ โดยทั้งหมดจะเป็นการรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และแง่มุมต่างๆ ที่ไม่สามารถโต้แย้งได้ มาเป็นหลักสำคัญในการนำเสนอ


กลับขึ้นด้านบน