"กองทัพไทย" เปิดเวทีรับฟังทางออกประเทศ บ่ายนี้

"กองทัพไทย" เปิดเวทีรับฟังทางออกประเทศ บ่ายนี้

"กองทัพไทย" เปิดเวทีรับฟังทางออกประเทศ บ่ายนี้

รูปข่าว : "กองทัพไทย" เปิดเวทีรับฟังทางออกประเทศ บ่ายนี้

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจความพร้อมการจัดเวทีเสวนาสาธารณะ ที่จะเริ่มขึ้นในเวลา 15.00 น.นี้ โดยจะให้นายสุเทพ เทือกสุบรรณ แกนนำกลุ่มบุคคลที่เรียกว่า คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ กปปส. ชี้แจงถึงแนวทางการเคลื่อนไหว ซึ่งผู้บัญชาการเหล่าทัพจะรับฟังความเห็น แต่จะไม่เสนอแนะความเห็นใด ๆ

ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กองบัญชาการกองทัพไทย จะถูกใช้เป็นสถานที่เสวนาสาธารณะ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในบ้านเมืองในวันนี้ (14 ธ.ค.56) หลังจากนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กลุ่มกปปส.ทำหนังสือถึง พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ขอเข้าพบเพื่อชี้แจงจุดยืน

กองทัพไทยเลือกใช้ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ เป็นสถานที่เสวนาในครั้งนี้ ตามแนวคิดของผู้บัญชาการทหารสูงสุด เพื่อสื่อความหมายเชิงสัญลักษณ์ โดยต้องการให้คนไทยอยู่ร่วมกันโดยสันติและเป็นหนึ่งเดียวกัน เนื่องจากที่ผ่านมาเห็นว่าคนไทยอาจจะยังไม่ทราบถึงหน้าที่ทหารในการรักษาสันติภาพในต่างประเทศ เช่น ติมอร์ตะวันออก โซมาเลีย อัฟกานิสถาน ที่ทหารไทยเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสันติภาพให้เป็นผลสำเร็จ จึงต้องการเห็นสันติภาพดังกล่าวเกิดขึ้นในประเทศไทยเช่นกัน

เวทีเสวนาในวันนี้ (14 ธ.ค.56) จะเริ่มขึ้นในเวลา 15.00 น. และใช้เวลา 2 ชั่วโมงในการแสดงความคิดเห็น โดยผู้บัญชการทหารสูงสุดจะขึ้นกล่าวต้อนรับและชี้แจงถึงบทบาทหน้าที่ของทหาร จากนั้นจะเปิดโอกาสให้นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ชี้แจงจุดยืนและแนวทางการเคลื่อนไหว พร้อมทั้งให้ทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ

โดยหน่วยงานที่กองทัพไทยเชิญร่วมเสวนาในวันนี้มีทั้งอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ผู้แทนองค์กรอิสระ เช่น คณะกรรมการการเลือกตั้ง , คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาคเอกชน นักวิชาการต่าง ๆ โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดจะกล่าวขอบคุณในช่วงจบการเสวนา และจะไม่มีการสรุปใด ๆ แต่ให้สังคมได้นำข้อเสนอแนะต่างๆ ไปคิดแก้ปัญหาต่อไป และแนวทางการเสวนาจะคำนึงถึงความสุภาพ ยึดหลักเหตุผล ไม่โต้เถียงจนเกิดความขัดแย้ง เพื่อให้เป็นไปอย่างราบรื่น

ขณะที่นักวิชาการกลุ่มสมัชชาปกป้องประชาธิปไตย หรือ สปป. และนิติราษฎร์ รวมทั้งกลุ่มนปช. ไม่ตอบรับเข้าร่วมเสวนา โดยกลุ่มสปป.ได้ชี้แจงผ่านเฟสบุ๊คของกลุ่มว่า ไม่เห็นด้วยที่กองทัพเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมือง เนื่องจากไม่ใช่หน้าที่ของทหาร

การเสวนาในวันนี้ก็ยังคงได้รับการยืนยันว่านายสุเทพ จะเดินทางมาชี้แจงด้วยตนเอง โดยผู้บัญชาการเหล่าทัพ จะมาร่วมรับฟังด้วย แต่จะไม่ซักถามหรือแสดงความเห็นใด ๆ เพื่อให้ทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่


กลับขึ้นด้านบน