ผลกระทบทางธรรมชาติหลังเปิดสะพานเชียงของ

ผลกระทบทางธรรมชาติหลังเปิดสะพานเชียงของ

ผลกระทบทางธรรมชาติหลังเปิดสะพานเชียงของ

รูปข่าว : ผลกระทบทางธรรมชาติหลังเปิดสะพานเชียงของ

ผลกระทบทางธรรมชาติหลังเปิดสะพานเชียงของ เครือข่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรมแม่น้ำโขงล้านนา อ.เชียงของ จ.เชียงราย ออกมาแสดงความเป็นห่วงในเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของเมืองเชียงของ หลังจากมีการเปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4 ดังนั้นจึงจัดทำยุทธศาสตร์ " 1 เมือง 2 แบบ " ขึ้นมา

เมื่อขับรถเข้าไปในพื้นที่ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ซึ่งเป็นพื้นที่ติดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 ก็จะเห็นป้ายประกาศขายที่ดิน ตลอด 2 ฝั่งถนน ทั้งนี้เพราะที่ดินบริเวณดังกล่าวมีราคาสูงถึงไร่ละ 5 - 6 ล้านบาท โดยเฉพาะที่ดินติดถนนสายที่จะผ่านไปยังสะพาน ส่วนที่ดินรอบๆบริเวณราคาก็สูงไม่แพ้กัน คือไร่ละ 1.5 ล้านบาทไปจนถึง 2 ล้านบาท
 
หลังจากที่มีการเปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.ที่ผ่านมา เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมแม่น้ำโขงล้านนา ก็เป็นห่วงว่าวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนเชียงของจะหายไป เนื่องจากที่ผ่านมา ทางภาครัฐมองเห็นแค่ความสำคัญทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว เท่านั้น
  
จากความเป็นห่วงดังกล่าว ทำให้ เครือข่าย อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมแม่น้ำโขงล้านนา และกลุ่มเครือข่ายประชาคมเชียงของ ได้แสดงจุดยืนและจัดทำหนังสือ " 1 เมือง 2 แบบ " ขึ้นมา เพื่อให้ภาครัฐและเอกชนได้ตระหนักถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองเชียงของ ให้มีดุลยภาพและยั่งยืน โดยเฉพาะการจัดการเรื่องผังเมือง การจัดโซนนิ่ง ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน- น้ำ-ป่า-การเกษตร-การประมง ที่สำคัญ คือแยกพื้นที่เขตเศรษฐกิจการค้าการลงทุน และพื้นที่อนุรักษ์ อย่างชัดเจน

 
ล่าสุดทางเครือข่ายประชาคมเชียงของ กับ อ.เชียงของ ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เมืองเชียงของ โดยเปิดเวทีในระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ เพื่อให้คนเชียงของได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมืองให้เป็นระบบและมีความยั่งยืน โดยไม่นำเอายุทธศาสตร์จากส่วนกลาง มาพัฒนาจนไม่เหลือความเป็นเชียงของ


กลับขึ้นด้านบน