กปปส.เดินหน้าตั้งสภาประชาชน

กปปส.เดินหน้าตั้งสภาประชาชน

กปปส.เดินหน้าตั้งสภาประชาชน

รูปข่าว : กปปส.เดินหน้าตั้งสภาประชาชน

กปปส.เดินหน้าตั้งสภาประชาชน การหารือในเวทีสมัชชามวลมหาประชาชนของกลุ่ม กปปส.ที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในช่วงครึ่งวันที่ผ่านมา แกนนำ กปปส.ยังคงยืนยันการเดินหน้าตั้งสภาประชาชน เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยก่อนจะมีการจัดการเลือกตั้ง

การจัดสมัชชามวลมหาประชาชนของคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบรูณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ กปปส. กลุ่มนักวิชาการได้ร่วมกันทำความเข้าใจถึงแนวทางการขับเคลื่อนสภาประชาชน โดย รศ.กิตติศักดิ์ ปรกติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า สภาประชาชนสามารถเกิดขึ้นได้จริง โดยเกิดจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงประเทศ ออกแบบโดยประชาชนก่อนนำไปสู่การเลือกตั้ง สะท้อนจากภาพที่ประชาชนออกมารวมตัวกันเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาล และสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าระบอบทักษิณ โดยมีการเรียกร้องจนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงประเทศในขณะนี้ แม้ที่ผ่านมา ต่างประเทศจะมองว่าการออกมาปฏิรูปเป็นเพียงเสียงส่วนน้อย แต่สิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงการออกมาของประชาชนในการคัดค้านร่างกฎหมายนิรโทษกรรม และการปฏิเสธการบริหารประเทศของรัฐบาล ทั้งนี้ มองว่าแนวทางสภาประชาชนต้องเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้ง โดยสภาประชาชนต้องพร้อมดำเนินการตรวจสอบทุจริตการเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วย

ขณะที่ ศ.บรรเจิด สิงคะเนติ คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กล่าวว่า การปฏิรูปประเทศต้องมาก่อนการเลือกตั้ง เพราะที่ผ่านมา รัฐบาลรักษาการหมดความชอบธรรมที่จะเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้ง ซึ่งการเลือกตั้งไม่สามารถตอบโจทย์ประเทศได้ จึงต้องปฏิรูปประเทศก่อน ส่วนแนวทางปฏิรูปประเทศนั้นเห็นว่าที่ผ่านมา นักการเมืองไม่เคยเห็นความสำคัญของประชาชน โดยมีการออกแบบทุจริตเชิงนโยบายที่ฝังรากลึก จึงต้องหยุดการทุจริตคอร์รัปชั่นให้หมดไป อย่างไรก็ตาม เห็นว่ากระบวนการทั้งหมดจะเกิดขึ้นได้ นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีรักษาการต้องลาออก เพื่อให้นำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราว จนมีการปฏิรูปประเทศอย่างจริงจัง

ด้านศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย หรือ ศอ.รส. นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะกำกับดูแล ศอ.รส. ระบุว่า ขณะนี้ มีประเทศสหภาพยุโรป 28 ประเทศเป็นห่วงสถานการณ์การชุมนุมในไทย ทั้งนี้ ส่วนใหญ่สนับสนุนทางออกโดยการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ขณะเดียวกัน มองว่าการปฏิเสธเข้าร่วมเวทีของรัฐบาลของกลุ่ม กปปส.ถือว่า กปปส.ไม่มีความใจกว้างพอที่จะเปิดรับความคิดเห็นของกลุ่มอื่นๆ จึงฝากไปถึงกลุ่มธุรกิจ และภาคประชาชนให้ใช้ดุลยพินิจในการสนับสนุนกลุ่ม กปปส.

ขณะเดียวกัน นายสุรพงษ์ ระบุด้วยว่า ศอ.รส.ได้ขอคืนพื้นที่บริเวณสะพานอรทัย ทำเนียบรัฐบาล และได้เปิดการจราจรได้แล้ว แต่ยังคงต้องตั้งด่านป้องกันกลุ่มบุคคลที่หวังจะสร้างสถานการณ์ให้เกิดความรุนแรงขึ้นระหว่างการชุมนุม


กลับขึ้นด้านบน