นายกฯเยี่ยมโครงการหลวงหนองหอย จ.เชียงใหม่

นายกฯเยี่ยมโครงการหลวงหนองหอย จ.เชียงใหม่

นายกฯเยี่ยมโครงการหลวงหนองหอย จ.เชียงใหม่

รูปข่าว : นายกฯเยี่ยมโครงการหลวงหนองหอย จ.เชียงใหม่

นายกฯเยี่ยมโครงการหลวงหนองหอย จ.เชียงใหม่ วันที่ 3 ของการปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดเชียงใหม่ นายกรัฐมนตรีได้ไปติดตามการดำเนินโครงการหลวงหนองหอย อำเภอแม่ริม

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการหลวงหนองหอย ส่วนงานท่องเที่ยวม่อนแจ่ม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบความสำเร็จ จากการพลิกฟื้นพื้นที่ปลูกฝิ่น มาเป็นปลูกพืชเศรษฐกิจ สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ควบคู่กับการเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทั้งนี้ มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในอ.แม่ริม ให้การต้อนรับ พร้อมมอบดอกไม้และผลผลผลิตทางการเกษตร ให้กับนายกรัฐมนตรีด้วย

นายกรัฐมนตรีได้สอบถามและชื่นชมการดำเนินโครงการ ที่ประสบผลสำเร็ฐ รวมถึงฝากให้พิจารณาขยายพื้นที่เพาะปลูกพืชผักเมืองเหนือ ไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป


กลับขึ้นด้านบน