บทบาทภาคเอกชนกับทางออกการเมือง

บทบาทภาคเอกชนกับทางออกการเมือง

บทบาทภาคเอกชนกับทางออกการเมือง

รูปข่าว : บทบาทภาคเอกชนกับทางออกการเมือง

บทบาทภาคเอกชนกับทางออกการเมือง แม้ว่าจะยังไม่มีข้อสรุป ในการระดมความเห็นของเวทีกลางของภาคเอกชน 7 องค์กร โดยยังคงต้องเปิดเวทีในลักษณะนี้อีก 2-3 ครั้ง แต่ก็นับว่าเป็นบทบาทของภาคเอกชนครั้งสำคัญ ท่ามกลางวิกฤตการเมือง

ภายหลังการประชุมระดมความเห็นเวทีกลางของภาคเอกชน 7 องค์กร นายวิชัย อัศรัสกร รองประธานกรรมการหอการค้าไทย ระบุว่า พอใจกับเวทีกลางภาคเอกชนที่จัดขึ้นครั้งแรก แต่ก็ยอมรับว่าหนักใจ เพราะถูกคาดหวังสูง ซึ่งการที่ภาคเอกชนเข้ากระโดดลงมามีบทบาท เพราะเห็นตรงกันว่าปัญหาการเมืองครั้งนี้มีความขัดแย้งสูง

นายอัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ ทีดีอาร์ไอ เห็นว่า บทบาทของภาคเอกชนในครั้งนี้ เข้ามาในจังหวะสำคัญของวิกฤติการเมือง และถือว่ามีความเหมาะสม ที่จะเป็นเพียงเวทีรับฟังความคิดเห็น ซึ่งคงมีข้อเสนอมากมาย แต่ท้ายสุดแล้วจะต้องสกัด และตกผลึกร่วมกันถึงลำดับความสำคัญก่อนหลัง ส่วนตัวเห็นว่าสิ่งที่จะต้องทำลำดับต้นๆ คือการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น

นายอัมมารเห็นว่า คู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายต้องการที่จะปฏิรูปการเมือง แต่จะทำอย่างไรให้ข้อเสนอ เป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย ซึ่งไม่ควรจะมีผู้แพ้หรือผู้ชนะ ซึ่งวันนี้อำนาจของภาครัฐและภาคประชาชนอยู่ในจุดคานอำนาจกันพอดี และต้องยอมรับว่าขณะนี้ภาคประชาชนก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วมาก

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันอนาคตไทยศึกษา กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนเป็นเรื่องที่ดี แต่ทั้งนี้จำเป็นที่จะต้องรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน และที่สำคัญคือนำข้อเสนอเหล่านี้มาประมวลและตกผลึกอย่างไรให้เป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ไม่ให้เป็นเพียงแค่ข้อเสนอ ส่วนตัวแล้วในการก้าวข้ามข้อขัดแย้งทางการเมือง ควรที่จะต้องกำหนดกติกาใหม่ที่ชัดเจน ในการบริหารประเทศ ทั้งการวางนโยบายการเมืองและเศรษฐกิจ ที่สำคัญทุกฝ่ายจะต้องปฏิบัติตาม และต้องเปิดเผยข้อมูลทุกอย่าง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้สังคม เมื่อถึงเวลานั้นไม่สำคัญว่าพรรคการเมืองใดจะบริหารประเทศ เพราะทุกฝ่ายจะเล่นตามกติกา และพร้อมให้ประชาชนตรวจสอบ

ภาคเอกชนจะเดินหน้าจัดเวทีกลางต่อไปอย่างน้อย 2- 3ครั้ง เพื่อเก็บรวบรวมข้อคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อจะเป็นอีกหนึ่งหนทางออกของปัญหาการเมือง เบื้องต้นขณะนี้มีข้อเสนอ เช่น จัดตั้งองค์กรเพื่อปฏิรูปประเทศ ที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย และหากเป็นไปได้ พรรคการเมืองควรต้องทำสัญญาประชาคมว่า รัฐบาลชุดใหม่หลังเลือกตั้งจะปฎิบัติภารกิจพิเศษ เพื่อปฏิรูป ก่อนให้มีการเลือกตั้งใหม่


กลับขึ้นด้านบน