กปปส.พอใจจัดเวที "สมัชชามวลมหาปชช." แจงแนวทาง-ฟังความเห็นตั้งสภาปชช.

กปปส.พอใจจัดเวที "สมัชชามวลมหาปชช." แจงแนวทาง-ฟังความเห็นตั้งสภาปชช.

กปปส.พอใจจัดเวที "สมัชชามวลมหาปชช." แจงแนวทาง-ฟังความเห็นตั้งสภาปชช.

รูปข่าว : กปปส.พอใจจัดเวที "สมัชชามวลมหาปชช." แจงแนวทาง-ฟังความเห็นตั้งสภาปชช.

กปปส.พอใจจัดเวที กปปส.พอใจการจัดเวทีสมัชชามวลมหาประชาชน เพื่อชี้แจงแนวทาง และฟังรับความเห็นประชาชน ต่อการจัดตั้งสภาประชาชน เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปประเทศก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง

เวทีรับฟังความคิดเห็นที่คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศ ให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) จัดขึ้น โดยใช้ชื่อว่า "สมัชชามวลมหาประชาชน" ที่อาคารหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวานนี้ (14 ธ.ค.) ได้รับความสนใจจากประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ชุมนุม กปปส. จนเกือบเต็มพื้นที่หอประชุม

 
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. ยืนยันแนวทางที่จะให้มีการปฏิรูปประเทศ โดยการจัดตั้งสภาประชาชน เพื่อทำหน้าที่กำหนดกรอบกติกาใหม่ โดยประชาชนทุกภาคส่วนเข้าไปมีส่วนร่วม ให้แล้วเสร็จก่อนการเลือกตั้ง จากนั้น กปปส.ก็จะยุติบทบาททันที
 
สำหรับข้อเสนอจากประชาชนที่เข้าร่วมเวทีส่วนใหญ่ เห็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ การปฏิรูปประเทศไทยต้องเริ่มต้นจากการขจัดปัญหาทุจริต คอร์รัปชั่น ทุจริตการเลือกตั้ง, การลดอำนาจการผูกขาดทางการเมืองของนักการเมือง, การกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น รวมถึงการให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม ในการกำหนดนโยบายภาครัฐ กรรมการ กปปส. พอใจภาพรวมการจัดเวทีในวันนี้ ซึ่งข้อเสนอของประชาชนส่วนใหญ่ แสดงให้เห็นถึงการตื่นตัวต่อแนวทางปฏิรูปประเทศ
 
สำหรับข้อเสนอทั้งหมดจะมีการรวบรวม จัดแบ่งหมวดหมู่ตามประเด็น เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำ แนวทางสภาประชาชนของ กปปส. อย่างไรก็ตาม กปปส. ได้เตรียมที่จะจัดเวทีในลักษณะนี้อีกหลายครั้ง โดยคาดว่าครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อระดมความคิดเห็นจากประชาชน ต่อแนวทางการปฏิรูปประเทศเพิ่มเติม


กลับขึ้นด้านบน