เวทีเสวนารัฐบาลไร้ข้อสรุป

เวทีเสวนารัฐบาลไร้ข้อสรุป

เวทีเสวนารัฐบาลไร้ข้อสรุป

รูปข่าว : เวทีเสวนารัฐบาลไร้ข้อสรุป

เวทีเสวนารัฐบาลไร้ข้อสรุป เวทีเสวนาประเทศไทยของเราจะไปทางไหน ที่สำนักนายกรัฐมนตรีจัดขึ้น ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน โดยเบื้องต้นมีการเสนอให้ตั้งเครือข่ายประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย แต่ยังไม่สามารถสรุปกลไกการทำงานว่าจะเป็นไปในทิศทางใด หรือจะมีการนัดหมายเพื่อหารือกันอีกหรือไม่

เวทีเสวนาเรื่อง 'ประเทศไทยของเราจะไปทางไหน' เมื่อวานนี้ (15 ธ.ค.56) แม้จะมีหลากหลายข้อเสนอในการร่วมกันหาทางออกให้กับประเทศ แต่ นายธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเจ้าภาพผู้จัดการเสวนาก็ยอมรับว่า กลไกการปฏิรูปหลังการพูดคุยกัน ยังไม่สามารถตกผลึกได้ในการประชุมครั้งนี้ โดยที่ประชุมเห็นว่า ควรจะมีการตั้งเครือข่ายประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งมีการร้องขอให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ประสานงาน ซึ่งหากทุกคนเห็นพ้องก็จะไม่ขัดข้อง

 
นายธงทอง ระบุด้วยว่า ยังไม่สามารถกำหนดได้ว่าการพูดคุยครั้งต่อไป จะเกิดขึ้นได้เมื่อไร ต้องขึ้นอยู่กับทางเครือข่ายว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรต่อไป อย่างไรก็ตาม การพูดคุยครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีของบ้านเมือง โดยมีประเด็นที่ที่ประชุมเห็นร่วมกันมากพอสมควร คือการเห็นพ้องกันที่จะต้องมีการปฏิรูปทั้งระยะสั้น ระยะยาว ไม่เฉพาะเรื่องการเมืองเท่านั้น แต่ต้องรวมถึงเรื่องเศรษฐกิจ การป้องกันการทุจริต การกระจายอำนาจ การลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในบ้านเมือง การปฏิรูปจะต้องเดินหน้าต่อไป
 
ส่วนเรื่องที่มีการถกเถียงกันหลังมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาฯและกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 2 ก.พ. 57 นั้น เสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมเห็นว่า การเลือกตั้งในวันที่ 2 ก.พ. 57 เป็นกลไกที่เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ และเป็นการแก้ปัญหาตามระบอบประชาธิปไตย แม้จะมีบางส่วนที่เห็นต่างบ้าง


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน