แอฟริกาใต้เปิดรูปปั้น "เนลสัน แมนเดล่า"

แอฟริกาใต้เปิดรูปปั้น "เนลสัน แมนเดล่า"

แอฟริกาใต้เปิดรูปปั้น "เนลสัน แมนเดล่า"

รูปข่าว : แอฟริกาใต้เปิดรูปปั้น "เนลสัน แมนเดล่า"

แอฟริกาใต้เปิดรูปปั้น แอฟริกาใต้เปิดตัวรูปปั้นขนาดมหึมาของนายเนลสัน แมนเดล่า

ประธานาธิบจาค็อบซูม่าระบุว่า รูปปั้นขนาดมหึมาของนายเนลสัน แมนเดล่า ซึ่งเป็นงานปั้นทำจากสำริด แขนที่กางออกไปนั้น หมายถึงการชวนเชิญให้ชาวแอฟริกาใต้ทั้งหลายมารวมใจกันเป็นปึกแผ่นภายในชาติ ทั้งนี้รูปปั้นขนาดมหึมาของนายเนลสันแมนเดล่ายืนตระหง่านอยู่ที่ "อาคารสหภาพ" หรือ "ยูเนี่ยนบิวดิ้ง" ภายในกรุงพริทอเรีย

พิธีเปิดมีแขกผู้มีเกียรติหลายคนเข้าร่วมซึ่งก็รวมถึงสาธุคุณเจสซี่แจ็คสัน นักต่อสู้เพื่อสิทธิของผู้คนพลเมืองจากสหรัฐ โอกาสนี้ ประธานาธิบดีซูม่าได้เปิดเผยถึงแนวคิดในสร้าง คือ ชักชวนให้ชาวแอฟริกาใต้ทั้งประเทศมารวมพลังเข้าเป็นปึกแผ่น ทั้งนี้นายแมนเดล่าได้รับการยกย่องจากทั่วโลกว่าเป็นผู้ที่ยอมเสียสละประโยชน์สุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม หรือประโยชน์ของผู้อื่น


กลับขึ้นด้านบน