"ธนาคารใบไม้" จ.เชียงใหม่ ธนาคารลดปัญหาหมอกควันภาคเหนือ

"ธนาคารใบไม้" จ.เชียงใหม่ ธนาคารลดปัญหาหมอกควันภาคเหนือ

"ธนาคารใบไม้" จ.เชียงใหม่ ธนาคารลดปัญหาหมอกควันภาคเหนือ

รูปข่าว : "ธนาคารใบไม้" จ.เชียงใหม่ ธนาคารลดปัญหาหมอกควันภาคเหนือ

พฤติกรรมการเผาเศษใบไม้ และวัชพืช เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ชุมชนแห่งหนึ่งใน อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ จึงริเริ่มโครงการ ธนาคารใบไม้ รับซื้อใบไม้จากชาวบ้าน นำมาผลิตปุ๋ยหมักออกจำหน่าย จนกลายเป็นชุมชนต้นแบบลดการเผา อีกแห่งหนึ่งของภาคเหนือ

ชาวบ้านดง หมู่ที่ 5 ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ใช้รถเข็นบรรทุกกระสอบบรรจุใบไม้ที่รวบรวมไว้ภายในบ้าน ไปยังธนาคารใบไม้ เพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงิน ในอัตรากระสอบละ 5 บาท

 
ใบไม้ที่ดูเหมือนไร้ค่า เป็นวัสดุสำคัญในการนำมาผลิต ปุ๋ยหมัก โดยใช้ สาร พด.1 หรือ จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ผสมด้วยมูลวัวเป็นชั้นๆ รดด้วยปุ๋ยยูเรีย หมักเป็นเวลา 3 เดือนก็จะได้ปุ๋ยหมักชั้นดี จากนั้นจึงบรรจุลงกระสอบจำหน่ายในราคา 180 บาท โดยผลกำไรที่ได้ จะนำกลับมาเป็นทุนหมุนเวียน และ พัฒนาชุมชน ที่สำคัญเป็นการลดพฤติกรรมการเผา สาเหตุหลักของปัญหาหมอกควันอย่างได้ผล

    

 
โครงการธนาคารใบไม้ บ้านดง เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2551 เพื่อให้ชุมชน มีความเข้าใจถึงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม มลพิษ รวมไปถึงภาวะโลกร้อน โดยการนำเศษวัสดุธรรมชาติ กลับไปสร้างประโยชน์ จนกลายเป็นต้นแบบของชุมชนลดการเผา ที่มีหน่วยงานต่าง ๆ เดินทางมาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง
 
ความสำเร็จจากความร่วมมือของชาวบ้านกว่า 220 ครัวเรือน จุดประกายให้ชุมชนอื่นๆ นำไปเป็นต้นแบบ การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน ด้วยความหวังว่า หากทุกชุมชนสามารถหาแนวทางการลดการเผาที่เหมาะสม ในอนาคตปัญหาหมอกควัน ก็อาจคลี่คลายได้ด้วยสองมือของชาวบ้านเอง


กลับขึ้นด้านบน