บช.น.เปิดโครงการ "เมาไม่ขับ" ภาค 2 ป้องกันอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย ปีใหม่ 57

บช.น.เปิดโครงการ "เมาไม่ขับ" ภาค 2 ป้องกันอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย ปีใหม่ 57

บช.น.เปิดโครงการ "เมาไม่ขับ" ภาค 2 ป้องกันอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย ปีใหม่ 57

รูปข่าว : บช.น.เปิดโครงการ "เมาไม่ขับ" ภาค 2 ป้องกันอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย ปีใหม่ 57

บช.น.เปิดโครงการ ช่วง 7 วัน อันตราย เทศกาลปีใหม่ ในปีที่ผ่านมาพบว่า มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 52 คน ต่อวัน ซึ่งแอล์กอฮอล์ คือ สาเหตุการเสียชีวิตจากอบุติเหตุทางถนนถึงร้อยละ 90 เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างยั่งยืน ศูนย์ควบคุม และสั่งการจราจร กองบัญชาการตำรวจนครบาล จึงเปิดโครงการ เมาไม่ขับ ภาค 2 ตอน เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย

พล.ต.ท.เรืองศักดิ์ จริตเอนก ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแห่งชาติ ดูแลงานจราจร เปิดโครงการ เมาไม่ขับ ภาค 2 ตอน "เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย" เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดบนท้องถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยจะบังคับใช้กฎหมาย ตรวจจับผู้ฝ่าฝืน ป้องกันปราบปรามเชิงรุก ตรวจเตือนนักท่องเที่ยว ร่วมกับสถานประกอบการ ที่จำหน่ายแอลกอฮออล์ ให้มีส่วนร่วมในการป้องกัน การสูญเสียชีวิตจากการเมาแล้วขับของนักท่องเที่ยว เช่น มีพนักงานงานบริการขับขี่รถให้ ฝากรถไว้ หรือใช้บริการแท็กซี่ผ่าน แอพพิลเคชั่น Easy taxi ซึ่งจะใช้ในการป้องกันควบคู่ไปกับการจับกุม

 
จากข้อมูลองค์การอนามัยโลกพบว่า คนไทยดื่มแอลกอฮอล์ ติดอันดับ 40 ของโลก เป็นอันดับที่ 3 ของเอเชีย รองจาก ประเทศญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ซึ่งแอล์กอฮอล์ คือสาเหตุการเสียชีวิตจากอบุติเหตุทางถนนถึงร้อยละ 90 โดยมีผู้เสียชีวิต 26,000 คน ต่อปี ส่วนใหญ่เป็นเยาวชน ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจปีละไม่ต่ำกว่า 150,000 ล้านบาท
 
ขณะที่โครงการนี้จะเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม เป็นต้นไป ส่วนสถานประกอบการ ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ แจ้งความประสงค์ได้ที่สายด่วน 1197 กองบัญชาการตำรวจนครบาล


กลับขึ้นด้านบน