ครม.อนุมัติงบฯ เลือกตั้ง 3,800 ล้านบาท

ครม.อนุมัติงบฯ เลือกตั้ง 3,800 ล้านบาท

ครม.อนุมัติงบฯ เลือกตั้ง 3,800 ล้านบาท

รูปข่าว : ครม.อนุมัติงบฯ เลือกตั้ง 3,800 ล้านบาท

ครม.อนุมัติงบฯ เลือกตั้ง 3,800 ล้านบาท คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณจัดการเลือกตั้งจำนวน 3,800 ล้านบาท ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการจัดการเลือกตั้งหลังรัฐบาลยุบสภา

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น จำนวน 3,800 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุม และดำเนินการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการเลือกตั้งทั่วไป โดยเป็นแบ่งเป็น 2 ส่วน เป็นค่าใช้จ่ายในสำนักงาน กกต. 3,200 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ จำนวน 18 หน่วยงานที่ต้องให้การสนับสนุนการเลือกตั้งของ กกต. จำนวน 653 ล้านบาท

ทั้งนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการมต่างประเทศ ดำเนินการประสานงานระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย และ กกต.ในการเชิญองค์กรต่างประเทศ และสื่อมวลชนระหว่างประเทศมาสังเกตการณ์การเลือกตั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 และให้กระทรวงต่างๆ สนับสนุนการทำงานของ กกต.อย่างเข้มงวด

ขณะที่วันนี้ ตัวแทนกลุ่ม กปปส. และกลุ่ม คปท.ได้เดินทางไปที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อเรียกร้องให้ กกต.เลื่อนวันเลือกตั้งออกไป จนกว่าจะมีการปฏิรูปประเทศแล้วเสร็จ


กลับขึ้นด้านบน