ญี่ปุ่นเสริมอาวุธยุทโธปกรณ์กองกำลังป้องกันตนเอง

ญี่ปุ่นเสริมอาวุธยุทโธปกรณ์กองกำลังป้องกันตนเอง

ญี่ปุ่นเสริมอาวุธยุทโธปกรณ์กองกำลังป้องกันตนเอง

รูปข่าว : ญี่ปุ่นเสริมอาวุธยุทโธปกรณ์กองกำลังป้องกันตนเอง

ญี่ปุ่นเสริมอาวุธยุทโธปกรณ์กองกำลังป้องกันตนเอง ญี่ปุ่นทุ่มงบประมาณเพิ่มศักยภาพกองกำลังป้องกันตนเองขึ้นอีกร้อยละ 5 โดยเตรียมจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ทันสมัยมาประจำการ แต่ยืนยันว่าประเทศยึดมั่นในธรรมนูญแปซิฟิสต์ ซึ่งการเสริมศักยภาพกองกำลังป้องกันตนเอง จะช่วยสร้างสันติภาพในภูมิภาค

คณะรัฐมนตรีรัฐบาลนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นอนุมัติงบประมาณ 24.7 ล้านล้านเยน หรือ 7.4 ล้านล้านบาท เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพกองกำลังป้องกันตนเองในช่วง 5 ปี เริ่มจากปี 2557 - 2562 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 5 งบประมาณจำนวนนี้จะนำไปใช้ในการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ใหม่ให้แก่กองกำลังป้องกันตนเอง เช่น อากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน, เรือดำน้ำ, เครื่องบินขับไล่ และยานยนต์สะเทินน้ำสะเทินบก นอกจากนี้ ยังอนุมัติวิธีปฏิบัติใหม่สำหรับกองกำลังร่วมเพื่อป้องกันตนเอง ซึ่งจะทำให้การประสานงานระหว่างกองกำลังทางบก อากาศ และทะเลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นออกมาปกป้องการตัดสินใจของ ครม.ว่าแผนการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมบทบาทของญี่ปุ่นในการรักษาเสถียรภาพในระดับนานาชาติ และญี่ปุ่นไม่ได้มีความตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงธรรมนูญแปซิฟิสต์ที่ห้ามญี่ปุ่นมีกองทัพ แต่การเพิ่มศักยภาพกองกำลังป้องกันตนเอง จะทำให้ญี่ปุ่นช่วยเสริมสร้างสันติภาพ และเสถียรภาพตามนโยบายของสหประชาชาติได้อย่างเข้มแข็งยิ่งขึ้น

การตัดสินใจของ ครม.ญี่ปุ่น เกิดขึ้นในช่วงที่ชาติในเอเชียตะวันออกเผชิญกับความตึงเครียดเพิ่มขึ้นทั้งจากปัญหาข้อพิพาทพรมแดนทางทะเล และน่านฟ้า รวมทั้งโครงการนิวเคลียร์ และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ ซึ่งรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นยอมรับว่าญี่ปุ่นนั้นต้องการที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยตรง

การอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่นานหลังจากรัฐสภาญี่ปุ่นให้การรับรองการจัดตั้งสภาความมั่นคงแห่งชาติในรูปแบบเดียวกับสหรัฐฯ ซึ่งประกอบด้วยนักการเมือง และข้าราชการระดับสูงไม่กี่คน แต่จะมีอำนาจตัดสินใจด้านความมั่นคงเพิ่มขึ้น

ถึงตอนนี้ยังไม่มีปฏิกิริยาที่ชัดเจนจากจีน และเกาหลีใต้ที่เป็นทั้งเพื่อนบ้าน และคู่พิพาทเรื่องพรมแดนทางทะเลกับญี่ปุ่น แต่วันนี้ รัฐบาลเกาหลีใต้มีแถลงการณ์เตือนญี่ปุ่นอย่างแข็งกร้าวต่อการกล่าวอ้างสิทธิเหนือหมู่เกาะดอกโด หรือที่ญี่ปุ่นเรียกว่าหมู่เกาะทาเกชิมะ ที่ญี่ปุ่นได้ออกมาอ้างกรรมสิทธิอีกครั้งก่อนหน้านี้ ซึ่งกระทรวงต่างประเทศของเกาหลีใต้เรียกร้องให้ญี่ปุ่นถอนคำพูด เพราะถือว่าหมู่เกาะดังกล่าวเป็นของเกาหลีใต้


กลับขึ้นด้านบน