ปภ.ประกาศ 9 จังหวัด ภัยพิบัติหนาว

ปภ.ประกาศ 9 จังหวัด ภัยพิบัติหนาว

ปภ.ประกาศ 9 จังหวัด ภัยพิบัติหนาว

รูปข่าว : ปภ.ประกาศ 9 จังหวัด ภัยพิบัติหนาว

ปภ.ประกาศ 9 จังหวัด ภัยพิบัติหนาว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกาศ 9 จังหวัด ทางภาคเหนือ และภาคอีสาน เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติหนาว

ความกดอากาศสูงค่อนข้างแรงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีสภาพอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิลดลงต่อเนื่อง ประกอบกับ กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนทั่วประเทศอุณหภูมิจะลดลงอีก 3-5 องศาเซลเซียส ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระบุ ขณะนี้มีจังหวัดที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 9 จังหวัด ได้แก่ จ.เลย, จ.ตาก, จ.น่าน, จ.เชียงใหม่, จ.นครพนม, จ.หนองบัวลำภู, จ.แพร่, จ.เชียงราย และอุตรดิตถ์

พร้อมบูรณาการจังหวัด จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว เป็นศูนย์กลางประสานช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว สำรวจจัดทำบัญชีพื้นที่ และผู้ประสบภัยหนาว รวมทั้งประสานทุกภาคส่วน สนันสนุนเครื่องนุ่งห่มแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยหนาว เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว ครอบคลุมทุกพื้นที่


กลับขึ้นด้านบน