เกาหลีใต้ค้านญี่ปุ่นอ้างพื้นที่ความมั่นคง

เกาหลีใต้ค้านญี่ปุ่นอ้างพื้นที่ความมั่นคง

เกาหลีใต้ค้านญี่ปุ่นอ้างพื้นที่ความมั่นคง

รูปข่าว : เกาหลีใต้ค้านญี่ปุ่นอ้างพื้นที่ความมั่นคง

เกาหลีใต้ค้านญี่ปุ่นอ้างพื้นที่ความมั่นคง เกาหลีใต้ประท้วงยุทธศาสตร์ความมั่นคงฉบับใหม่ของญี่ปุ่นที่มีการอ้างอิงถึงหมู่เกาะที่เป็นพื้นที่พิพาทของทั้ง 2 ฝ่าย

โฆษกกระทรวงต่างประเทศของเกาหลีใต้ระบุว่ารัฐบาลเกาหลีใต้คัดค้านรัฐบาลญี่ปุ่นอย่างรุนแรงในกรณีที่มีการกล่าวถึงหมู่เกาะด็อกโด หรือหมู่เกาะทาเคชิมะ ในยุทธศาสตร์ความมั่นคงฉบับใหม่ของญี่ปุ่น พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลญี่ปุ่นลบเนื้อหาดังกล่าวโดยทันที เนื่องจากหมู่เกาะดังกล่าวเป็นพื้นที่พิพาทที่ทั้ง 2 ฝ่ายต่างอ้างกรรมสิทธิ์ โฆษกกระทรวงต่างประเทศของเกาหลีใต้ยังได้ระบุด้วยว่ารัฐบาลเกาหลีใต้จะไม่ยอมให้กับความพยายามของญี่ปุ่นในการละเมิดอำนาจอธิปไตยของเกาหลีใต้ในพื้นที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ เมื่อวานนี้ คณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่นอนุมัตินโยบายหลายฉบับ ซึ่งรวมถึงยุทธศาสตร์ความมั่นคงฉบับใหม่ นโยบายด้านกลาโหม และแผนการเพิ่มศักยภาพของกองกำลังป้องกันตนเองในช่วง 5 ปี โดยในยุทธศาสตร์ความมั่นคงฉบับใหม่กล่าวถึงประเด็นเรื่องอำนาจอธิปไตยของหมู่เกาะทาเคชิมะว่าญี่ปุ่นจะใช้ความพยายามทางการทูตบนหลักการแก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติตามกฎหมายระหว่างประเทศในประเด็นดังกล่าว


กลับขึ้นด้านบน