กรมสรรพสามิต เรียกเงินคืน กรณีทำผิดเงื่อนไขรถคันแรกกว่า 600 ราย

กรมสรรพสามิต เรียกเงินคืน กรณีทำผิดเงื่อนไขรถคันแรกกว่า 600 ราย

กรมสรรพสามิต เรียกเงินคืน กรณีทำผิดเงื่อนไขรถคันแรกกว่า 600 ราย

รูปข่าว : กรมสรรพสามิต เรียกเงินคืน กรณีทำผิดเงื่อนไขรถคันแรกกว่า 600 ราย

กรมสรรพสามิต เรียกเงินคืน กรณีทำผิดเงื่อนไขรถคันแรกกว่า 600 ราย กรมสรรพสามิตเปิดเผยว่ามีผู้ทำผิดเงื่อนไขตามโครงการรถคันแรก 600 ราย โดยได้เรียกเงินคืนแล้ว 504 ราย ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ ขณะที่การจ่ายเงินคืนให้กับผู้ได้รับสิทธิดำเนินการไปแล้วเกือบ 700,000 ราย โดยจากยอดผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด มีผู้ยื่นขอรับสิทธิไม่เข้าเงื่อนไขกว่า 3,000 ราย

กรมสรรพสามิต ดำเนินการจ่ายเงินคืนให้กับผู้ได้รับสิทธิในโครงการรถคันแรกแล้วทั้งสิ้น 697,686 ราย คิดเป็นเงิน 49,490 ล้านบาท โดยเป็นการเบิกจ่ายทั้งหมด 24 ครั้ง ทุกๆ วันที่ 9 ของเดือน
                                    
สำหรับโครงการนี้ มีผู้ขอใช้สิทธิในโครงการกว่า 1,250,000 ราย คิดเป็นเงิน 92,174 ล้านบาท แต่มีผู้ยกเลิกการใช้สิทธิ 8,462 ราย และไม่ได้รับสิทธิเนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไข 3,100 ราย ทำให้มีผู้อยู่ในสถานะรับสิทธิ 1,247,505 ราย คิดเป็นเงิน 91,375 ล้านบาท
                                    
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ขณะนี้มีจำนวนผู้ที่ได้รับรถแล้ว หรือได้ทำการส่งมอบรถยนต์แล้วกว่า 1,100,000 คัน ยังคงเหลือผู้ที่ยังไม่ได้รับรถยนต์ 127,377 ราย หรือคิดเป็น 10.21 % โดยในจำนวนผู้ได้รับเงินตามสิทธิ แต่ผิดเงื่อนไขภายหลัง มีทั้งหมด 600 ราย คิดเป็นเงิน 31.05 ล้านบาท ในจำนวนนี้ ได้นำส่งเงินคืนให้กรมแล้ว 504 ราย หรือคิดเป็น 25.75 ล้านบาท และที่อยู่ในช่วงดำเนินการเรียกเงินคืน 155 ราย
                                    
สำหรับ 155 รายนั้น กรมอยู่ในช่วงดำเนินการเรียกเงินคืน โดยอยู่ในขั้นตอน ทำหนังสือถึงผู้ขอใช้สิทธิที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไข ตามประกาศกระทรวงการคลัง ให้นำเงินที่ได้รับไปมาคืน จำนวน 146 ราย มีหนังสือถึงกรมบัญชีกลางเพื่อพิจารณากรณีผู้ขอใช้สิทธิขาดคุณสมบัติตามที่โครงการระบุไว้ และได้รับเงินไปแล้ว จะขอผ่อนชำระ จำนวน 5 รายและส่งเอกสารให้กรมบัญชีกลางพิจารณาฟ้องผู้ขอใช้สิทธิที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไข ตามประกาศกระทรวงการคลัง จำนวน 4 ราย


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน