กลุ่มชาติพันธุ์คัดค้านการสร้างเขื่อนในพม่า

กลุ่มชาติพันธุ์คัดค้านการสร้างเขื่อนในพม่า

กลุ่มชาติพันธุ์คัดค้านการสร้างเขื่อนในพม่า

รูปข่าว : กลุ่มชาติพันธุ์คัดค้านการสร้างเขื่อนในพม่า

กลุ่มชาติพันธุ์คัดค้านการสร้างเขื่อนในพม่า เครือข่ายกะเหรี่ยงร่วมกับชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง 6 หมู่บ้าน ลุ่มน้ำสาละวิน เข้ายื่นหนังสือคัดค้านการสร้างเขื่อนฮัจจี และเรียกร้องให้ กฟผ. และสถาบันวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยุติการจัดประชุมการมีส่วนร่วมย่อยครั้งที่ 2 ของโครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ

ชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงจาก 6 หมู่บ้าน ในลุ่มน้ำสาละวิน จ.แม่ฮ่องสอน ประกอบไปด้วย บ้านสบเมย บ้านท่าตาฝั่ง บ้านแม่สามแลบ บ้านห้วยก๊องกาด บ้านแม่หาร และบ้านแม่ก๋อน ร่วมกับเครือข่ายองค์กรชาวบ้านลุ่มน้ำสาละวินร่วมอ่านแถลงการณ์คัดค้านการสร้างเขื่อนฮัจจี และเรียกร้องให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. และสถาบันวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยุติการจัดประชุมการมีส่วนร่วมย่อยครั้งที่ 2 โครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม โครงการไฟฟ้าพลังน้ำในพื้นที่ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านท่าตาฝั่ง อ.แม่สะเรียง และบ้านสบเมย บ้านแม่สามแลบ อ.สบเมย ในวันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2556 จนกว่าจะสามารถหาข้อยุติร่วมกันต่อกระบวนการศึกษาผลกระทบเพิ่มเติมได้

เขื่อนฮัจจีเป็นเขื่อนพลังน้ำผลิตไฟฟ้าขนาด 1,360 เมกะวัตต์ มีแผนก่อสร้างในแม่น้ำสาละวินประเทศพม่า ห่างจากบ้านสบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 47 กิโลเมตร ที่ผ่านมาภาคเอกชนหลายกลุ่มได้ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อให้ยุติการก่อสร้าง โดยอ้างว่าอาจส่งผลกระทบเรื่องระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน และความมั่นคงของประเทศ


กลับขึ้นด้านบน