นิทรรศการ "สยาม - อเมริกัน" พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า วังสระปทุม

นิทรรศการ "สยาม - อเมริกัน" พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า วังสระปทุม

นิทรรศการ "สยาม - อเมริกัน" พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า วังสระปทุม

รูปข่าว : นิทรรศการ "สยาม - อเมริกัน" พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า วังสระปทุม

นิทรรศการ งานฝีพระหัตถ์ของราชนารีสยามและศิลปหัตถกรรมของสตรีไทย ได้นำมาจัดแสดงในนิทรรศการ "สยาม - อเมริกัน" ที่พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า วังสระปทุม เปิดให้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค.ที่ผ่านมา

สมุดภาพฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ที่ทรงปักเป็นดอกบัวและใบบัวได้อย่างวิจิตรสวยงาม ได้จำลองมาจัดแสดงในนิทรรศการ "สยาม-อเมริกัน" ณ พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า วังสระปทุม จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557

โดยมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ได้รวบรวมค้นคว้าและจัดหาสิ่งของส่วนพระองค์ ผลงานฝีพระหัตถ์ ผลงานศิลปหัตถกรรมฝีมือสตรีไทย มาจัดแสดงเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เนื่องในโอกาส 120 ปี งานเวิลด์โคลัมเบียนเอ็กซ์โปซิชัน และเพื่อเฉลิมพระเกียรติวาระ 150 ปีพระราชสมภพและเฉลิมฉลองในโอกาสที่องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ถวายพระเกียรติให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก ที่มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (สาธารณสุข) วัฒนธรรม สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ตลอดจนเพื่อน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพ เมื่อครั้งทรงรับผิดชอบการจัดส่งงานศิลปหัตถกรรมของสตรีไทย ทั้งงานผ้าปัก งานร้อยดอกไม้แห้งและเครื่องชุนต่าง ๆ ไปจัดแสดงในงานเวิลด์โคลัมเบียนเอ็กซ์โปซิชัน ณ นครชิคาโก เมื่อพุทธศักราช 2436 โดยทรงนำผลงานศิลปหัตถกรรมฝีมือสตรีไทย ไปเผยแพร่สู่สายตาชาวต่างชาติเป็นครั้งแรก และมีผลงานศิลปหัตถกรรมที่ชนะการประกวดในงานดังกล่าว ได้รับรางวัล รวมทั้งสิ้น 101 รายการ แสดงให้เห็นถึงความสามารถของสตรีไทย เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ มาแล้วกว่า 120 ปี

ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานภาพปักฝีพระหัตถ์ของส่วนพระองค์ และของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มาจัดแสดงในงานนิทรรศการ "สยาม-อเมริกัน" ที่จะเปิดให้เข้าชมได้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557 หยุดทุกวันอาทิตย์ ผู้สนใจเข้าชม ติดต่อได้ที่พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิการเจ้า


กลับขึ้นด้านบน