องค์กรต้านคอรัปชั่นเสนอ 5 ทางออกประเทศไทย เน้นกำจัดการทุจริต

องค์กรต้านคอรัปชั่นเสนอ 5 ทางออกประเทศไทย เน้นกำจัดการทุจริต

องค์กรต้านคอรัปชั่นเสนอ 5 ทางออกประเทศไทย เน้นกำจัดการทุจริต

รูปข่าว : องค์กรต้านคอรัปชั่นเสนอ 5 ทางออกประเทศไทย เน้นกำจัดการทุจริต

องค์กรต้านคอรัปชั่นเสนอ 5 ทางออกประเทศไทย เน้นกำจัดการทุจริต องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งประเทศไทย เสนอทางออกประเทศ 5 ด้าน โดยเน้นกำจัดทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นต้นตอของความขัดแย้งในสังคม และควรให้มีมาตรการที่ชัดเจนก่อนการเลือกตั้งครั้งใหม่

ภายหลังการหารือขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งประเทศไทย นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กร ระบุว่าการแสดงออกของ ประชาชนและหลายภาคส่วน ที่คัดค้านพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม ตลอดจนมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองหลายครั้ง สะท้อนว่าสังคมปฏิเสธ และเห็นตรงกันว่า การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นต้นตอความขัดแย้งของสังคม และความวุ่นวายการเมืองที่เกิดขึ้น

องค์กรฯ จึงแสดงจุดยืน ให้มีมาตรการกำจัดทุจริตคอร์รัปชั่นก่อนการเลือกตั้ง เพราะไม่สามารถไว้วางใจพฤตินักการเมืองได้อีกต่อไป พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว 5 ด้าน ได้แก่ การแก้ไขกฎหมาย และกฎระเบียบ หลายฉับบที่เอื้อต่อการทุจริต, ส่งเสริมความแข็งแกร่งให้องค์กรอิสระ หน่วยงานต่อต้านทุจริต โดยให้สนับสนุนบุคลากร และงบประมาณ ซึ่งไม่ยึดโยงกับรัฐบาล ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเข้าถึงข้อมูล, การออกใบอนุญาตการจัดซื้อจัดจ้างต้องโปร่งใส และให้มีเปิดเผยข้อมูลของรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้ ควรให้มีการศึกษา และรณรงค์ต่อต้านทุจริตอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ นายประมนต์ ไม่ห่วงว่าการแสดงจุดยืนขององค์กรฯ ครั้งนี้ อาจถูกมองว่าเลือกข้าง แต่ทำเพื่อกำจัดต้นตอของปัญหาทั้งหมด โดยไม่ก้าวก่ายการกำหนดวันเลือกตั้งว่าควรเกิดขึ้นเมื่อใด แต่ยืนยันว่าประเทศจำเป็นต้องมีกติกาเพื่อกำจัดการทุจริตคอร์รัปชั่นก่อนเลือกตั้ง และเห็นว่าหากรัฐบาลยังยืนกรานจัดเลือกตั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ปีหน้า เชื่อว่าประชาชนจะออกมาแสดงพลังอีก

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นจะเตรียมนำข้อเสนอทั้งหมด ให้พรรคการเมืองทุกพรรคพิจารณา เพื่อกำหนดเป็นนโยบายพรรค และนโยบายหาเสียง ซึ่งต้องกำหนดให้มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างเป็นรูปธรรม โดยควรกำหนดรายละเอียด ลงไปในการจดทะเบียนของพรรคการเมือง แทนการลงสัตยาบรรณ และขอให้ทุกรัฐบาลกำหนดให้การต่อต้านคอร์รัปชั่นเป็นวาระของประเทศ


กลับขึ้นด้านบน