กสม.ห่วงชุมนุม วอนทุกฝ่ายดูแลหวั่นเกิดเหตุรุนแรง

กสม.ห่วงชุมนุม วอนทุกฝ่ายดูแลหวั่นเกิดเหตุรุนแรง

กสม.ห่วงชุมนุม วอนทุกฝ่ายดูแลหวั่นเกิดเหตุรุนแรง

รูปข่าว : กสม.ห่วงชุมนุม วอนทุกฝ่ายดูแลหวั่นเกิดเหตุรุนแรง

กสม.ห่วงชุมนุม วอนทุกฝ่ายดูแลหวั่นเกิดเหตุรุนแรง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ออกแถลงการณ์ แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์การชุมนุม ในวันที่ 22 ธันวาคม 2556 ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องช่วยกันป้องปราม ระมัดระวัง และทำหน้าที่ ไม่ให้เกิดสถานการณ์อ่อนไหว หมิ่นเหม่ต่อความรุนแรง

แม้การแสดงออกของกลุ่มผู้ชุมนุมจะเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ โดยสงบและปราศจากอาวุธ แต่การชุมนุมในวันที่ 22 ธันวาคม 2556 ซึ่งเป็นการประกาศนัดชุมนุมใหญ่ยกระดับการชุมนุม ตามพื้นที่ต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร กสม.เกรงว่าสถานการณ์การชุมนุมอาจหมิ่นเหม่ที่จะนำไปสู่ความไม่เข้าใจ และนำไปสู่ความรุนแรงก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน กสม. จึงขอเรียกร้องทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโปรดพิจารณาดำเนินการ ใน 3 ข้อ

1.กลุ่มผู้ชุมนุมต้องชุมนุมด้วยความสงบ และปราศจากอาวุธ ไม่ก่อให้เกิดความรุนแรง ปฏิบัติตนภายใต้หลักการสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยและเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญ
2.สื่อมวลชนต้องนำเสนอข่าวที่เป็นข้อเท็จจริง เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และต้องเป็นการสร้างสรรค์ ช่วยให้สังคมเกิดความสันติ
3. รัฐบาล กลุ่มผู้ชุมนุมและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างต้องช่วยกันป้องปราม ระมัดระวัง และทำหน้าที่มิให้เกิดสถานการณ์อ่อนไหว เปราะบางที่หมิ่นเหม่ต่อความรุนแรงใดๆ และการปฏิบัติต่อกลุ่มผู้ชุมนุมต้องเป็นไปตามหลักการสากล โดยมุ่งอำนวยความสะดวกให้การชุมนุมเป็นไปอย่างสงบ


กลับขึ้นด้านบน