กกต.ประชุมเปลี่ยนสถานที่รับสมัครเลือกตั้ง พรุ่งนี้

กกต.ประชุมเปลี่ยนสถานที่รับสมัครเลือกตั้ง พรุ่งนี้

กกต.ประชุมเปลี่ยนสถานที่รับสมัครเลือกตั้ง พรุ่งนี้

รูปข่าว : กกต.ประชุมเปลี่ยนสถานที่รับสมัครเลือกตั้ง พรุ่งนี้

กกต.ประชุมเปลี่ยนสถานที่รับสมัครเลือกตั้ง พรุ่งนี้ กกต.เตรียมประชุมประเมินสถานการณ์ เพื่อพิจารณาเลื่อนวันรับสมัครเลือกตั้ง หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่รับสมัครเลือกตั้ง หรือไม่ หลังจากที่กลุ่มกปปส.เคลื่อนไปยังสถานที่ต่างๆ ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านกิจการบริหารการเลือกตั้ง กล่าวว่า การประชุมจะเป็นการติดตามและประเมินสถารการณ์ทางการเมือง หลังจากที่กลุ่มกปปส.เคลื่อนไปยังสถานที่ต่างๆทั่วกรุงเทพมหานคร โดยยอมรับกังวลต่อสถานการณ์ที่อาจจะกระทบต่อวันเปิดรับสมัครผู้รับสมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ในวันพรุ่งนี้ (22 ธ.ค.)

สำหรับแนวทางการประเมินกกต.จะพิจารณาสถานการณ์การเคลื่อนไหว และข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาความปลอดภัย อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องจากกังวลต่อเหตุความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะเข้าข่ายหรือมีแนวโน้มอย่างไร ที่จะต้องเลื่อนวันรับสมัครเลือกตั้งส.ส.บัญชีรายชื่อหรือไม่ หรือจะเป็นการเปลี่ยนสถานที่รับสมัครเลือกตั้ง เป็นสถานที่สำรอง ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง 5 คน จะต้องประเมินกันอีกครั้ง เพื่อมีมติในทางใดทางหนึ่ง จากนั้นจะต้องดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ และเมื่อแล้วเสร็จ กกต.จะมีการแถลงผลการประชุมต่อไป

หากอ้างอิงตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. และการได้มาซึ่ง ส.ว. พ.ศ.2550 กำหนดให้ กกต.มีอำนาจในการออกประกาศเลื่อนวันสมัครและย้ายสถานที่รับสมัคร โดยกฏหมายกำหนดให้กกต.ต้องทำเป็นประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งลงในราชกิจจานุเบกษา

หากตั้งสมมุติฐานว่า การเปิดรับสมัคร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อวันแรกในวันพรุ่งนี้ เกิดเหตุผู้ชุมนุมปิดล้อมสถานที่รับสมัคร และรับสมัครไมได้ ในวันที่ 23 ธันวาคม จึงถือว่ามีเหตุอันควรที่สามารถเลื่อนวันรับสมัครออกไปได้ และหากเลื่อน จะเท่ากับว่า จะรับสมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ 24 ถึง 28 ธันวาคม 2556 และแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 29 ธันวาคม 2556 ถึง 2 มกราคม 2557

และถ้าตั้งสมมติฐานได้ว่า ไม่สามารถเปิดรับสมัคร ทั้งระบบบัญชีรายชื่อ และแบบแบ่งเขต เกินกรอบเวลา 20 วัน ซึ่งแต่วันที่มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฏร และเลือกตั้งใหม่ นั่นหมายความว่า กกต.จะต้องแจ้งไปยังรัฐบาล และให้รัฐบาลพิจารณาแนวทางใดแนวทางหนึ่ง เนื่องจาก กกต.ไม่สามารถปฏิบัติตามกฏหมาย ซึ่งอาจหมายถึงเป็นการตกลงคลี่คลายปัญหา และเลื่อนวันเลือกตั้งออกไป ด้วยการมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งฉบับใหม่ได้


กลับขึ้นด้านบน