ภาคประชาชนเปิดเวที “มวลมหาประชาคุย”

ภาคประชาชนเปิดเวที “มวลมหาประชาคุย”

ภาคประชาชนเปิดเวที “มวลมหาประชาคุย”

รูปข่าว : ภาคประชาชนเปิดเวที “มวลมหาประชาคุย”

ภาคประชาชนเปิดเวที “มวลมหาประชาคุย” มีความพยายามของคนอีกหลายกลุ่มที่จะเปิดพื้นที่กลางของภาคประชาชนในนามเวที “มวลมหาประชาคุย” เพื่อร่วมกันเสนอทางออกให้กับประเทศไทย โดยการพูดคุยคร้้งนี้เป็นการพูดคุยที่ไม่มีการวางประเด็นล่วงหน้า

บรรยากาศการพูดคุยของเวที “มวลมหาประชาคุย” ที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงสายของวันนี้ (22 ธ.ค.) ได้รับความสนใจจากประชาชนหลายกลุ่ม โดยการพูดคุยในช่วงแรก ผู้เข้าร่วมสามารถเสนอประเด็นได้อย่างอิสระ หลังจากนั้นจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยตามแต่ละประเด็น เช่น การศึกษา ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณสุข และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ซึ่งวิธีการพูดคุยจะยึดกฎสองขา คือ หากต้องการเปลี่ยนประเด็นการพูด ก็สามารถเดินอออกไปในกลุ่มประเด็นอื่นๆ ที่สนใจ

นายศรชัย ฉัตรวิริยะชัย อาสาสมัครมวลมหาประชาคุยบอกว่า จุดมุ่งหมายของการพูดคุยครั้งนี้คือการแลกเปลี่ยนความเห็นต่อประเด็นสังคมอย่างอิสระ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะถูกรวบรวมเหมือนเป็นตลาดความคิด เพื่อใช้สรุปเป็นข้อเสนอที่ชัดเจนในการปฏิรูประเทศ

ทั้งนี้ข้อเสนอที่ได้ มีตั้งแต่การแก้ไขปัญหารายประเด็น ไปจนถึงการแก้ไขปัญหาระดับโครงสร้างอย่างเช่น เสนอให้มีร่างพระราชกำหนดสภาพลเมืองเพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหา ที่จะนำไปสู่การปฏิรูปประเทศที่แท้จริง

โดยอาสาสมัครยังบอกอีกว่าเวทีการพูดคุยลักษณะนี้น่าจะเป็นแนวทางหนึ่งในความพยายามหาทางออกของสังคม ซึ่งหลังจากนี้จะขยายการจัดเวทีพูดคุยดังกล่าวไปยังพื้นที่อื่นๆ โดยใช้ช่องทางสังคมออนไลน์ในการประสานงาน


กลับขึ้นด้านบน