7 องค์กรเอกชนแสดงจุดยืนเสนอตั้ง "สภาปฏิรูป"

7 องค์กรเอกชนแสดงจุดยืนเสนอตั้ง "สภาปฏิรูป"

7 องค์กรเอกชนแสดงจุดยืนเสนอตั้ง "สภาปฏิรูป"

รูปข่าว : 7 องค์กรเอกชนแสดงจุดยืนเสนอตั้ง "สภาปฏิรูป"

7 องค์กรเอกชนแสดงจุดยืนเสนอตั้ง 7 องค์กรภาคเอกชน แสดงจุดยืน ขอให้มีการจัดตั้งสภาปฏิรูป โดยอาจจะออกเป็นพระราชกำหนด ควบคู่ไปกับการมีรัฐบาลรักษาการ

 7 องค์กรเอกชน แถลงจุดยืน ขอให้นักการเมือง และคู่ขัดแย้ง เปิดการเจรจา เพื่อแก้ไขปัญหาทางการเมือง รวมถึงขอให้มีความจริงในเข้าร่วมในกระบวนการปฎิรูป ซึ่งการปฏิรูปจำเป็นต้องเกิดขึ้นไม่ว่าจะก่อนหรือหลังการเลือกตั้ง เพื่อไม่ให้ประเทศต้องเข้าสู่ภาวะสิ้นหวัง ซึ่งรัฐบาลภายหลังการเลือกตั้ง ต้องปฏิบัตภาระกิจหลัก ในการสนับสนุนการปฏิรูป ซึ่งควรดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลา 1 ปี พร้อมกันนี้ยังเสนอให้มีการจัดตั้งสภาปฏิรูปขึ้นมา โดยอาจจะออกเป็นพระราชกำหนด เพื่อให้มีการจัดตั้ง แต่ทั้งนี้จำเป็นจะมีรัฐบาลรักษาการ ควบคู่กับกระบวนการปฏิรูปด้วย


กลับขึ้นด้านบน