สหภาพฯการบินไทยเรียกร้องปลดบอร์ดการบินไทย

สหภาพฯการบินไทยเรียกร้องปลดบอร์ดการบินไทย

สหภาพฯการบินไทยเรียกร้องปลดบอร์ดการบินไทย

รูปข่าว : สหภาพฯการบินไทยเรียกร้องปลดบอร์ดการบินไทย

สหภาพฯการบินไทยเรียกร้องปลดบอร์ดการบินไทย สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยยื่นหนังสือต่อนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อให้ปลดนายอำพน กิตติอำพน ออกจากตำแหน่ง และให้แต่งตั้งบุคคลอื่นขึ้นมาดำรงตำแหน่งดีดีการบินไทยแทนนายโชคชัย ปัญญายงค์

นายดำรง ไวยคณี ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยยื่นหนังสือต่อตัวแทนกระทรวงคมนาคมเพื่อให้นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมปลดนายอำพน กิตติอำพน ประธานกรรมการบริษัท การบินไทย ออกจากตำแหน่ง พร้อมขอให้พิจารณาบุคคลอื่น เช่น กรรมการบริษัท บุคคลใดบุคคลหนึ่งทำหน้าที่รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่แทนนายโชคชัย ปัญญายงค์ เนื่องจากขณะนี้ การบินไทยต้องปรับเปลี่ยนการบริหารงานอย่างเร่งด่วน หลังจากที่บริษัทขาดทุนต่อเนื่อง

และวันพรุ่งนี้ สหภาพการบินไทยจะเข้าพบกับ พล.อ.พฤณท์ สุวรรณทัต ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะที่กำกับดูแลการบินไทย เพื่อยื่นหนังสือเรียกร้องอีกครั้ง
 


กลับขึ้นด้านบน