พระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จเยี่ยมพระสันตะปาปาเบเนดิกต์

พระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จเยี่ยมพระสันตะปาปาเบเนดิกต์

พระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จเยี่ยมพระสันตะปาปาเบเนดิกต์

รูปข่าว : พระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จเยี่ยมพระสันตะปาปาเบเนดิกต์

พระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จเยี่ยมพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขแห่งคริสต์จักรนิกายโรมันคาทอลิคเสด็จเยี่ยมสมเด็จพระสันตะปาปาอีเมริทัส เบเนดิกต์ อดีตประมุข ณ ที่พำนักในนครวาติกัน

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขแห่งคริสต์จักรนิกายโรมันคาทอลิคเสด็จเยี่ยมสมเด็จพระสันตะปาปาอีเมริทัส เบเนดิกต์ อดีตประมุข ณ ที่พำนักในนครวาติกัน เพื่อถวายพรคริสต์มาส โดยพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ซึ่งมีพระชนมายุ 86 พรรษา ยังคงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง หลังทรงสละสมณศักดิ์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กลายเป็นพระสันตะปาปาพระองค์แรกในรอบ 600 ปีที่ทรงสละสมณศักดิ์ในขณะที่ยังมีพระชนม์ชีพ

ทั้งนี้ สำนักวาติกันได้เผยแพร่ภาพการพบปะกันระหว่างสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสกับสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ต่อสาธารณชนผ่านทางโทรทัศน์


กลับขึ้นด้านบน