วสท.เสนอแนวทางที่ถูกต้องในการจัดการน้ำ

วสท.เสนอแนวทางที่ถูกต้องในการจัดการน้ำ

วสท.เสนอแนวทางที่ถูกต้องในการจัดการน้ำ

รูปข่าว : วสท.เสนอแนวทางที่ถูกต้องในการจัดการน้ำ

วสท.เสนอแนวทางที่ถูกต้องในการจัดการน้ำ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยจัดเสวนาความล้มเหลวเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท ของประชาชน และเสนอแนวทางที่ถูกต้องต่อการจัดการอุทกภัยของประเทศในวันนี้ (24 ธ.ค.) หลังการจัดเวทีรับฟังความเห็นถูกเลื่อนออกไป 2 จังหวัด และที่ผ่านมาประชาชนจำนวนมากไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้

ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ระบุถึง แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลขณะนี้ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีเพียงข้อเสนอที่ต้องการก่อสร้างของผู้รับจ้างที่มีการประมูลไปก่อนหน้านี้ 9 สัญญา

ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกัน และรายละเอียดไม่มีความชัดเจน แล้วนำไปรับฟังความคิดเห็นกับประชาชน ทำให้ไม่สามารถชี้แจงทำความเข้าใจได้ จนเกิดกระแสต่อต้านจากประชาชนอย่างกว้างขวาง

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยจึงเสนอให้รัฐบาลใหม่ ยกเลิกหน่วยงาน กบอ.เพราะขณะนี้ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องใช้ระบบรวมศูนย์ ซึ่งส่งผลกระทบให้หน่วยงานในท้องถิ่นไม่กล้าแก้ปัญหาเฉพาะหน้า รวมทั้งรัฐบาลใหม่ควรจัดทำแผนแม่บทให้ชัดเจน พร้อมทั้งยกเลิกการประมูลครั้งนี้ไปก่อน

ขณะที่นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน กล่าวว่า รัฐบาลควรรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้รอบด้านและคำนึงถึงผลกระทบมากที่สุด โดยหวังว่ารัฐบาลใหม่จะเข้ามาทบทวนโครงการใหม่อีกครั้ง เนื่องจากขณะนี้รัฐบาลให้ข้อมูลประชาชนไม่ครบ และไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่รัฐธรรมนูญกำหนดในมาตรา 57 วรรค 2 และ 67 วรรค 2 จึงทำให้ประชาชนเกิดความสับสน

ส่วนความคืบหน้าคดีที่ภาคประชาชนฟ้องร้องการรับฟังความเห็นประชาชนของ กบอ. ล่าสุดศาลปกครองสูงสุดได้นัดคู่กรณีทั้ง 2 ฝ่ายไปพิจาราณาคดีเป็นครั้งแรกในวันที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 9.00 น.โดยนายศรีสุวรรณ คาดว่า ศาลปกครองสูงสุดจะมีคำพิพากษาออกมาภายใน 1-2 สัปดาห์หลังจากนั้น


กลับขึ้นด้านบน