กทม.จัดงบประมาณซื้ออุปกรณ์ผจญเพลิงใหม่

กทม.จัดงบประมาณซื้ออุปกรณ์ผจญเพลิงใหม่

กทม.จัดงบประมาณซื้ออุปกรณ์ผจญเพลิงใหม่

รูปข่าว : กทม.จัดงบประมาณซื้ออุปกรณ์ผจญเพลิงใหม่

กทม.จัดงบประมาณซื้ออุปกรณ์ผจญเพลิงใหม่ กรุงเทพมหานครเตรียมเสนอขึ้นค่าเสี่ยงภัยให้นักผจญเพลิง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานพร้อมกับจัดซื้อชุดดับเพลิงใหม่อีกกว่า 10 ล้านบาท หลังชุดเดิมที่มีหมดอายุการใช้งาน

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะดูแลกำกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(สปภ.) เปิดเผยแผนจัดสรรงบประมาณจัดซื้อชุดผจญเพลิงเพิ่มเติมจำนวน 200 ชุด ประกอบด้วยเสื้อ กางเกงและรองเท้า ชุดละประมาณ 40,000 - 50,000 บาท ซึ่งลดลงจากเดิมที่ สปภ. ตั้งเป้าไว้ 2,000 ชุด เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด โดยชุดผจญเพลิง 1 ชุด จะมีอายุการใช้งาน 5 ปี ปัจจุบัน สปภ. มีชุดผจญเพลิงประมาณ 1,000 ชุด แต่ทุกชุดได้เริ่มใช้งานมาตั้งแต่ปี 2544

ขณะเดียวกันยังจัดซื้อรถดับเพลิงขนาดเล็กเป็นรถบรรทุก 6 จำนวน 3 คัน ซึ่งจะได้ใช้ในปี 2559 เพื่อให้สามารถปฏิบัติในพื้นที่ชุมชนที่มีขนาดคับแคบได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ยังเตรียมเสนอสภา กทม. เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ ในการเพิ่มเบี้ยเสี่ยงภัยให้กับเจ้าหน้าที่นักผจญเพลิงเป็น 8,000 บาทต่อเดือน จากเดิม 5,000 บาทต่อเดือน เพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพ หลังไม่ได้ปรับมานานและยังเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักผจญเพลิงซึ่งมีความเสี่ยงสูงและอันตรายถึงชีวิต


กลับขึ้นด้านบน