ตัวเลขส่งออก 11 เดือน ติดลบร้อยละ 0.49

ตัวเลขส่งออก 11 เดือน ติดลบร้อยละ 0.49

ตัวเลขส่งออก 11 เดือน ติดลบร้อยละ 0.49

รูปข่าว : ตัวเลขส่งออก 11 เดือน ติดลบร้อยละ 0.49

ตัวเลขส่งออก 11 เดือน ติดลบร้อยละ 0.49 กระทรวงพาณิชย์เผยตัวเลขส่งออกไทย 11 เดือนแรกของปีนี้ยังติดลบ โดยกลุ่มสินค้าหลักอย่างสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตร เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัว พร้อมประเมินว่าส่งออกตลอดทั้งปีนี้ จะขยายตัวไม่ถึงร้อยละ 1

ตัวเลขการส่งออกเดือนพฤศจิกายน มีมูลค่า 18,757 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 4.08 ขณะที่ภาพรวมการส่งออกในช่วง 11 เดือนแรกของปีติดลบร้อยละ 0.49 เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวช้าทำให้การส่งออกสินค้าหลักลดลง โดยสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรม มียอดส่งออกลดลงมากที่สุดคือ ลดลงร้อยละ 5 ประกอบด้วยสินค้าอัญมณีเครื่องประดับ ตู้เย็นแช่แข็งและส่วนประกอบ ส่วนกลุ่มสินค้าเกษตรลดลงร้อยละ 2.5 โดยเฉพาะข้าว มีปริมาณส่งออกลดลงเกือบร้อยละ 26 ขณะที่สินค้ากุ้งแช่แข็งและแปรรูปลดลงเกือบร้อยละ 26 เช่นกัน

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า สินค้าที่ยังขยายตัวได้ดีได้แก่กลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เม็ดพลาสติกร้อยและสิ่งทอ ส่วนการส่งออกไปยังตลาดดั่งเดิมอย่างสหรัฐฯและญี่ปุ่น สหภาพยุโรป กลับมาขยายตัวร้อยละ 3.1 อีกครั้งหลังจากติดลบต่อเนื่อง 2 เดือน เนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศเหล่านี้กำลังฟื้นตัว

ขณะที่ตลาดศักยภาพสูง เช่น จีนขยายตัวร้อยละ 8.5 เนื่องจากนโยบายส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศส่งผลให้การนำเข้าสินค้าจากไทยเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะ น้ำมันสำเร็จรูป ยางพารา และเม็ดพลาสติก สำหรับการนำเข้าประจำเดือน
พฤศจิกายน มีมูลค่า 19,314 ล้านเหรีญสหรัฐฯลดลงร้อยละ 8.6 โดยไทยขาดดุลการค้า 557 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่งผลให้ 11 เดือนไทยขาด 21,907 ล้านเหรียฐสหรัฐฯ


กลับขึ้นด้านบน