ครม.ขยายเวลา พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ อีก 60 วัน

ครม.ขยายเวลา พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ อีก 60 วัน

ครม.ขยายเวลา พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ อีก 60 วัน

รูปข่าว : ครม.ขยายเวลา พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ อีก 60 วัน

ครม.ขยายเวลา พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ อีก 60 วัน ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ขยายเวลาการบังคับใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคง ในกรุงเทพมหานคร และ พื้นที่ปริมณฑลที่จะสิ้นสุดสิ้นปีนี้ ไปจนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2557 จากสถานการณ์การชุมนุมที่ยังมีต่อเนื่อง

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติขยายเวลาการประกาศบังคับใช้ พระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ พ.ร.บ.ความมั่นคง ที่จะหมดอายุลงในวันที่ 31 ธันวาคม นี้ โดยจะขยายออกไปอีก 60 วัน เป็นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 1 มีนาคม 2557 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ตามที่ประกาศไว้ตามเดิม ประกอบด้วย จ.นนทบุรี รวมถึง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ และ จ.ปทุมธานี เฉพาะพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้ว

นอกจากนี้ยังมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาการยกเว้นการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล ออกไปอีก 1 เดือน เดิมจะสิ้นสุดมาตรการในวันที่ 31 ธันวาคมนี้ ไปเป็นวันที่ 31 มกราคม 2557 ทำให้ราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการยังคงอยู่ที่ราคาลิตรละ 29 บาท 99 สตางค์ เพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชน และต้นทุนการขนส่ง หลังได้สอบถามความเห็นไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แล้ว ว่าไม่ขัดต่อกฎหมายเลือกตั้ง

และเพื่อเป็นการลดปัญหาในช่วงรอรัฐบาลใหม่ทาง ครม.ได้ให้กระทรวงการคลัง หารือกับ กกต. ถึงแนวทางในการขยายระยะเวลายกเว้นภาษีดังกล่าว จาก 1 เดือน เป็น 3 เดือน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องต่อการยกเว้นการเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล


กลับขึ้นด้านบน