พระสันตะปาปาฟรานซิสชี้มนุษย์ทุกคนเป็น "ผู้สร้างสันติภาพ"

พระสันตะปาปาฟรานซิสชี้มนุษย์ทุกคนเป็น "ผู้สร้างสันติภาพ"

พระสันตะปาปาฟรานซิสชี้มนุษย์ทุกคนเป็น "ผู้สร้างสันติภาพ"

รูปข่าว : พระสันตะปาปาฟรานซิสชี้มนุษย์ทุกคนเป็น "ผู้สร้างสันติภาพ"

พระสันตะปาปาฟรานซิสชี้มนุษย์ทุกคนเป็น พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลคริสตมาสครั้งแรกในฐานะประมุขคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิคด้วยการเรียกร้องสันติภาพ ซึ่งพระองค์ระบุว่า ในตัวตนทุกคนสามารถเป็นผู้สร้างสันติภาพ

จากระเบียงมุข "บาซิลิก้า" ของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ในนครวาติกันและเนื่องในเทศกาลคริสตมาส พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงตรัสต่อศาสนิกชนทั่วโลกโดยเรียกร้องให้มีการเจรจากันในทุกความขัดแย้ง ไม่ว่าจะเป็นซีเรีย ซูดานใต้ คองโก ไนจีเรีย อิรัก หรือที่อื่นๆ โอกาสนี้พระสันตะปาปาฟรานซิสระบุด้วยว่า ในตัวตนของทุกคนสามารถเป็นผู้สร้างสันติภาพ นอกจากนี้พระองค์ยังเรียกร้องให้ปกป้องสภาพแวดล้อมจากความโลภของมนุษย์

 
พิธีนี้เรียกกันว่า "อูร์บิ เอ็ต ออร์บิ" ซึ่งเป็นภาษา"ละติน" โดยหมายถึงการที่พระสันตะปาปาทรงอำนวยสารไปยังคริสตศาสนิกชนทั่วโลกที่มีอยู่ประมาณ 1 พัน 2 ร้อยล้านคน ซึ่งพระสันตะปาปาฟรานซิสก็ยังหวังว่า ผลการเจรจาระหว่างชาวยิวและปาเลสไตน์จะออกมาในทางดี
 
พระสันตะปาปาฟรานซิสตรัสด้วยว่า สงครามทำร้ายและทำลายชีวิตไปมาก ซึ่งเหยื่อส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็ก คนชรา ผู้หญิง คนป่วย ทั้งนี้คริสมาตมาสคือโอกาสแห่งการเฉลิมฉลองที่พระเยซูถือกำเนิด ณ เมืองเบ็ธเลเฮม
 


กลับขึ้นด้านบน