"เอกชน" เรียกร้องทบทวน "สภาปฏิรูป" ฉบับรัฐบาล

"เอกชน" เรียกร้องทบทวน "สภาปฏิรูป" ฉบับรัฐบาล

"เอกชน" เรียกร้องทบทวน "สภาปฏิรูป" ฉบับรัฐบาล

รูปข่าว : "เอกชน" เรียกร้องทบทวน "สภาปฏิรูป" ฉบับรัฐบาล

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เรียกร้องนายกรัฐมนตรี ทบทวนสภาปฏิรูปฉบับรัฐบาล หลังประเมินไม่สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างแท้จริง

กรณีนายกรัฐมนตรี ประกาศตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 11 คน แต่ นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เห็นว่า ผู้เกี่ยวข้องและคู่ขัดแย้ง ไม่ตอบสนองแนวทางของรัฐบาล จึงเป็นห่วงว่าข้อเสนอของรัฐบาล อาจไม่สามารถแก้ไขความขัดแย้งได้อย่างแท้จริง ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

จึงเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่ขัดแย้งพูดคุยกัน เพื่อกำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรการปฏิรูป และแก้ไขความขัดแย้งความร่วมกัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจแก่ประชาชน

นายอิสระ กล่าวว่า รัฐบาลควรทบทวนรูปแบบ และวิธีการที่ได้นำเสนอไปแล้ว โดยคำนึงถึงเจตนารมย์และแนวทางที่เอกชนเสนอในฐานะคนกลาง ซึ่งได้รวบรวมความเห็นของทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดความสำเร็จในการสร้างความปรองดองและการมีส่วนร่วม อันจะเป็นประโยน์ต่อประชาชนและประเทศชาติโดยส่วนรวมอย่างยั่งยืน


กลับขึ้นด้านบน