สธ.เตรียมความพร้อมรับมืออุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่

สธ.เตรียมความพร้อมรับมืออุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่

สธ.เตรียมความพร้อมรับมืออุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่

รูปข่าว : สธ.เตรียมความพร้อมรับมืออุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่

สธ.เตรียมความพร้อมรับมืออุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ กระทรวงสาธารณสุขระดมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกสาขาเต็มกำลังรับมืออุบัติเหตุจราจรช่วงปีใหม่ และจัดการอย่างจริงจังกับผู้ประกอบการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี 2551 โดยไม่ละเว้น

นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขแถลงความพร้อมรับมืออุบัติเหตุจราจร และเจ็บป่วยฉุกเฉินในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคมปี 2556 ถึงวันที่ 3 มกราคมปี 2557 โดยปีนี้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับโรงพยาบาลสังกัด และโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ 1,500 แห่ง เตรียมพร้อมหน่วยแพทย์ฉุกเฉินทุกระดับ รถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมเครื่องมือแพทย์ออกปฏิบัติการวันละ 13,810 คัน ออกดูแลช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในที่เกิดเหตุ หลังรับแจ้งภายใน 10 นาที รวมทั้งจัดเตรียมกำลังแพทย์เฉพาะทาง แพทย์ทั่วไป พยาบาล ประจำห้องฉุกเฉิน และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ภายในโรงพยาบาลทุกระดับ จำนวนกว่า 162,000 คน รวมถึงยังสำรองคลังเลือดทุกหมู่ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ยา สามารถผ่าตัดได้ทันที และสำรองเตียงรองรับอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นจากปกติอีกร้อยละ 10 ขณะที่ข้อมูลระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บระดับชาติ สำนักระบาดวิทยา พบผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนที่เป็นผู้ขับขี่ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนเกิดเหตุถึงร้อยละ 43 ของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมด

ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการดื่มเหล้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยสุ่มตัวอย่างประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ใน 21 จังหวัด พบชาย กลุ่มอายุ 20-39 ปี ร้อยละ 27 ตั้งใจดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ขณะที่ร้อยละ 45 ตั้งใจไม่ดื่ม ซึ่งกรมควบคุมโรคจะเข้มงวดออกตรวจผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้าทุกจังหวัดทุกพื้นที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี 2551 หากพบฝ่าฝืน จะดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างไม่ละเว้น


กลับขึ้นด้านบน