"แพทยสภา" แถลงขอทุกฝ่ายหยุดทำร้ายบุคลากรการแพทย์ - ดูแลผู้ป่วยไม่เลือกฝ่าย

"แพทยสภา" แถลงขอทุกฝ่ายหยุดทำร้ายบุคลากรการแพทย์ - ดูแลผู้ป่วยไม่เลือกฝ่าย

"แพทยสภา" แถลงขอทุกฝ่ายหยุดทำร้ายบุคลากรการแพทย์ - ดูแลผู้ป่วยไม่เลือกฝ่าย

รูปข่าว : "แพทยสภา" แถลงขอทุกฝ่ายหยุดทำร้ายบุคลากรการแพทย์ - ดูแลผู้ป่วยไม่เลือกฝ่าย

วันนี้ (27 ธ.ค.56) แพทยสภา ออกแถลงการณ์ ขอทุกฝ่ายหยุดทำร้ายบุคลากรการแพทย์ ขอแพทย์ยึดจรรยาบรรณ ดูแลผู้ป่วยไม่เลือกฝ่าย

วันนี้ (27 ธ.ค.56) แพทยสภา ออกแถลงการณ์ ถึงกรณีการดูแลผู้ป่วยท่ามกลางสถานการณ์ขัดแย้งและเหตุรุนแรงดังนี้

แพทยสภา

 

เนื่องจากขณะนี้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นในประเทศ มีการใช้อาวุธทำร้ายคนไทยด้วยกันเอง  แพทยสภา ขอให้ทุกฝ่ายหยุดการทำร้ายบุคลากรทางการเแพทย์ ตลอดจนอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมถึงรถพยาบาลตามหลักสากล และขอให้บุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าไปปฏิบัติการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจะต้องไม่มีการเลือกฝ่าย ต้องถือความเป็นกลาง มีคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตามจริยธรรมแพทย์ไทยอย่างเคร่งครัด

อนึ่งแพทยสภา ขอแสดงความชื่นชมต่อบุคลากรทางการแพทย์ ที่เสียสละและมีจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในครั้งนี้ โดยมิได้หวังผลตอบแทนทาง ใด ๆ

ศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
นายกแพทยสภา

27 ธันวาคม 2557


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน