มูลค่าประมูลทีวีดิจิตอล 24 ช่อง 2 วัน รวมกว่า 50,000 ล้านบาท

มูลค่าประมูลทีวีดิจิตอล 24 ช่อง 2 วัน รวมกว่า 50,000 ล้านบาท

มูลค่าประมูลทีวีดิจิตอล 24 ช่อง 2 วัน รวมกว่า 50,000 ล้านบาท

รูปข่าว : มูลค่าประมูลทีวีดิจิตอล 24 ช่อง 2 วัน รวมกว่า 50,000 ล้านบาท

มูลค่าประมูลทีวีดิจิตอล 24 ช่อง 2 วัน รวมกว่า 50,000 ล้านบาท การประมูลทีวีดิจิตอล 24 ช่อง 2 วัน มีมูลค่ารวมกว่า 50,000 ล้านบาท โดย กสทช. จะประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลอย่างเป็นทางการ ภายใน 15 วัน และจะออกใบอนุญาตให้เสร็จ ภายในเดือน ม.ค. โดยคาดว่าจะออกอากาศได้ภายในเดือน ก.พ. 57

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. กล่าววว่า ระยะเวลา 2 วันของการประมูลทีวีดิจิตอล มีการเสนอราคามูลค่ารวม 4 ประเภท ถึง 50,862 ล้านบาท แบ่งเป็นการเสนอราคาประเภทช่องทั่วไปความคมชัดสูง หรือ HD 7 ใบอนุญาต รวมมูลค่า 23,700 ล้านบาท ช่องทั่วไปความคมชัดปกติ หรือ SD 7 ใบอนุญาต รวมมูลค่า 15,950 ล้านบาท c]tช่องข่าวสารสาระ 7 ใบอนุญาต มูลค่า 9,238 ล้านบาท ช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัว 3 ใบอนุญาต รวมมูลค่า 1,974 ล้านบาท

พ.อ.นที กล่าวด้วยว่า เงินทั้งหมดที่ได้จากการประมูลครั้งนี้ จะต้องนำเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะต่อไป พร้อมย้ำว่าจุดประสงค์หลักของการประมูลไม่ใช่ต้องการมูลค่าที่สูง แต่ต้องการผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ ในเชิงการผลิตเนื้อหาเพื่อประโยชน์สาธารณะมากกว่า

ทั้งนี้หลังจากสิ้นสุดการประมูลจะมีการประกาศรับรองรายชื่อผู้ชนะการประมูล อย่างเป็นทางการภายใน 15 วันโดยหลังได้รับหนังสือแจ้งการเป็นผู้ชนะการประมูลแล้ว ผู้ชนะการประมูลจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาต ให้ครบถ้วนภายใน 45 วัน จึงจะได้รับใบอนุญาต ประกอบกิจการ มีอายุ 15 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาต

โดยคณะกรรมการ กสท.จะมีการประชุมนัดแรก ภายหลังการประมูลในวันที่ 6 ม.ค.57 โดยคาดว่าจะมีวาระเรื่องการพิจารณารับรองผลการประมูลทีวีดิจิตอลด้วยและจะเสนอผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. เพื่อรับทราบในวันที่ 15 ม.ค.54 จากนั้นจะดำเนินการออกใบอนุญาตให้เสร็จในเดือน ม.ค. และคาดว่าจะออกอากาศได้ภายในเดือน ก.พ.ปี 57


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน