อุบัติเหตุทางถนนวันแรกปีใหม่เสียชีวิต 39 คน เจ็บ 399 คน

อุบัติเหตุทางถนนวันแรกปีใหม่เสียชีวิต 39 คน เจ็บ 399 คน

อุบัติเหตุทางถนนวันแรกปีใหม่เสียชีวิต 39 คน เจ็บ 399 คน

รูปข่าว : อุบัติเหตุทางถนนวันแรกปีใหม่เสียชีวิต 39 คน เจ็บ 399 คน

อุบัติเหตุทางถนนวันแรกปีใหม่เสียชีวิต 39 คน เจ็บ 399 คน สถิติอุบัติเหตุทางถนนของการรณรงค์ปีใหม่สัญจรปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุพบว่า วันแรกสถิติการเกิดอุบัติเหตุมีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตมีจำนวนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวันแรกของปีที่แล้ว (55)

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 เปิดเผยสถิติอุบัติเหตุทางถนน วันที่ 27 ธันวาคม 2556 ซึ่งเป็นวันแรกของการรณรงค์ พบว่าเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด 392 ครั้ง ขณะที่วันแรกของปีที่แล้ว เกิดอุบัติเหตุ 313 ครั้ง เพิ่มขึ้น 79 ครั้งสถิติผู้เสียชีวิตวันแรกอยู่ที่ 39 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 7 คน ยอดผู้บาดเจ็บ 399 คน เพิ่มขึ้น 78 คน จากปีที่ผ่านมา (55)

ส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด อันดับ 1 ยังคงเป็น การเมาสุรา รองลงมาคือขับเร็วเกินกำหนด สำหรับยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือรถจักรยานยนต์ และ รถกะบะ ขณะที่ จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ จ.พิษณุโลก และ จ.สมุทรสาคร เกิดอุบัติเหตุ 20 ครั้ง

จังหวัดผู้ที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด คือ จ.ปทุมธานี จ.ปราจีนบุรี และ จ.สุราษฏ์ธานี โดยมีผู้เสียชีวิตจังหวัดละ 3 รายและจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด คือ จ.พิษณุโลก


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน