7 วันอันตรายวันแรกเกิดอุบัติเหตุ 392 ครั้ง เสียชีวิต 39 คนบาดเจ็บ 399 คน

7 วันอันตรายวันแรกเกิดอุบัติเหตุ 392 ครั้ง เสียชีวิต 39 คนบาดเจ็บ 399 คน

7 วันอันตรายวันแรกเกิดอุบัติเหตุ 392 ครั้ง เสียชีวิต 39 คนบาดเจ็บ 399 คน

รูปข่าว : 7 วันอันตรายวันแรกเกิดอุบัติเหตุ 392 ครั้ง เสียชีวิต 39 คนบาดเจ็บ 399 คน

7 วันอันตรายวันแรกเกิดอุบัติเหตุ 392 ครั้ง เสียชีวิต 39 คนบาดเจ็บ 399 คน สถิติอุบัติเหตุทางถนนของการรณรงค์ปีใหม่สัญจรปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ พบว่า วันแรก สถิติการเกิดอุบัติเหตุ มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต มีจำนวนเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับวันแรกของปีที่แล้ว

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 เปิดเผยสถิติอุบัติเหตุทางถนน วันที่ 27 ธันวาคม ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันแรกของการรณรงค์ พบว่า เกิดอุบัติเหตุทั้งหมด 392 ครั้ง เทียบกับวันแรกของปีที่แล้ว ซึ่งเกิดอุบัติเหตุ 313 ครั้ง เพิ่มขึ้น 79 ครั้ง ขณะที่ผู้เสียชีวิตวันแรกอยู่ที่ 39 คน เพิ่มจากปีที่แล้ว 7 คน ยอดผู้บาดเจ็บ 399 คน เพิ่มขึ้น 78 คน จากปีที่ผ่านมา

 
ส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด อันดับ 1 ยังคงเป็น การเมาสุรา รองลงมาคือ ขับเร็วเกินกำหนด สำหรับยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ และ รถกระบะ
 
ขณะที่จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ พิษณุโลก และสมุทรสาคร เกิดอุบัติเหตุ 20 ครั้ง จังหวัดผู้ที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดคือ ปทุมธานี ปราจีนบุรี และสุราษฏ์ธานี โดยมีผู้เสียชีวิตจังหวัดละ 3 คน และจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด คือ พิษณุโลก
 
นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ดูแลพนักงานขับรถ ต้องไม่ดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ รวมทั้งรถโดยสารสาธารณะที่บรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวน ก็จะมีความผิดเช่นกัน เนื่องจากเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง
 
ขณะเดียวกัน ขอความร่วมมือประชาชน ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะที่ถูกกฎหมาย และไม่ใช้บริการรถที่บรรทุกผู้โดยสารเกินกำหนด เพราะอาจไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง
 
กรมการขนส่งทางบกจะส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบ รถโดยสารสาธารณะตามจุดต่างๆ อย่างเข้มงวดตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ และหากประชาชนพบเห็นรถโดยสารสาธารณะไม่ปลอดภัย เอาเปรียบผู้โดยสาร สามารถแจ้ง ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584


กลับขึ้นด้านบน