ศรัทธาวัดปากน้ำ คนทำบุญปีใหม่

ศรัทธาวัดปากน้ำ คนทำบุญปีใหม่

ศรัทธาวัดปากน้ำ คนทำบุญปีใหม่

รูปข่าว : ศรัทธาวัดปากน้ำ คนทำบุญปีใหม่

ศรัทธาวัดปากน้ำ คนทำบุญปีใหม่ แม้มรณภาพไปแล้วถึง 54 ปี แต่ศรัทธาที่พุทธศานิกชนมีต่อหลวงพ่อสด จันทสโร หรือพระเทพมงคลมุนี อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ทำให้มีผู้มากราบบูชาภายในวัดแทบทุกวัน โดยเฉพาะก่อนสิ้นปีนี้ เป็นมงคลรับปีใหม่ ชื่อเสียงในฐานะพระวิปัสสนาจารย์ทางปฏิบัติสายหนึ่งที่เผยแพร่ ตลอดจนสร้างแบบอย่างการศึกษาของสงฆ์ ทำให้มีศิษย์หลวงพ่อสดเจริญรอยตาม สืบต่อหลักคำสอนและกิจกรรมทางศาสนาของวัดอันเป็นที่พึ่งทางใจ

พระครูพิศาลสังฆพินิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ระบุว่า "ตั้งแต่หลวงพ่อสดมาเป็นเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ท่านเริ่มต้นจากการสร้างคนก่อนและใช้ธรรมสอน ทุกวันนี้คนที่เข้าวัดมีมากขึ้นเป็นคนรุ่นหนุ่มสาว วัยทำงาน หรือถ้ามีงานของวัดคนจะมามาก อย่างสงกรานต์ ปีใหม่ งานสวดมนต์ข้ามปี รถติดยาว"

บริเวณโดยรอบพระมหาเจดีย์จะเป็นสถานที่ที่ใช้รองรับงานสวดมนต์ข้ามปี ซึ่งคาดว่า จะมีพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าหมื่นคน ซึ่งศรัทธาที่มีต่อหลวงพ่อสด ยังยืนยันได้จากยอดจองกฐินที่มีล่วงหน้าไปแล้วถึง 540 ปี

รายชื่อประธานเอกงานกฐินที่มีผู้จองล่วงหน้าไปแล้วถึง พ.ศ.3096 และต่อปีจะมีผู้ขอเป็นประธานร่วมไม่น้อยกว่าพันคน สะท้อนความเชื่อในผลบุญที่ทำร่วมกับวัด เป็นมรดกให้ลูกหลานได้สืบต่อ

ไม่เพียงทำบุญต่ออายุพระศาสนา แต่การเลือกชำระใจผ่านการปฏิบัติวิปัสสนาต่อเนื่องของกัลยา พรโชคชัย ทำให้ได้ใช้โอกาสนี้ขอมงคลให้ชีวิต และหวังให้คนในชาติก้าวข้ามความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ จึงเป็นอีกปีที่ตั้งใจจะมาสวดมนต์ข้ามปีที่วัด

พระครูสมาธิวิหารี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดปากน้ำ กล่าวว่า " ศรัทธาในธรรมของหลวงพ่อวัดปากน้ำเป็นสิ่งหนึ่งที่ดึดดูดใจคน และการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดของลูกศิษย์ พระในวัดยังทำตามสิ่งที่ท่านปฏิบัติมา ทำให้คนมีศรัทธา หลวงพ่อสอนเสมอว่าของดีไม่ต้องมีโฆษณา วัดเราไม่เคยบอกโฆษณาให้คนมาทำบุญ แต่ถ้าคนเห็นว่าดี คนจะมาทำบุญเอง"

ปัจจุบันวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พัฒนาถาวรวัตถุทางศาสนาภายในวัด พร้อมเผยแผ่คำสอนผ่านหนังสือและสื่อธรรม รวมทั้งการทำหน้าที่ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ยังทำให้วัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นที่สนใจของพุทธศาสนิกชนไม่น้อย ปีนี้ (56) วัดยังคงจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี รับปีใหม่วิถีพุทธ พร้อมกับวัดทั่วประเทศไม่น้อยกว่า 4,500 แห่ง เพื่อให้ประชาชนเริ่มต้นชีวิตด้วยธรรม มีสติตั้งรับกับเหตุการณ์ดีร้ายที่จะเวียนผ่านมา


กลับขึ้นด้านบน