ผลักดันกฎหมายห้ามขายเหล้าบนรถไฟ-สถานีฯ

ผลักดันกฎหมายห้ามขายเหล้าบนรถไฟ-สถานีฯ

ผลักดันกฎหมายห้ามขายเหล้าบนรถไฟ-สถานีฯ

รูปข่าว : ผลักดันกฎหมายห้ามขายเหล้าบนรถไฟ-สถานีฯ

ผลักดันกฎหมายห้ามขายเหล้าบนรถไฟ-สถานีฯ ช่วงเทศกาลปีใหม่ มักเกิดเหตุทะเลาะวิวาทจากการดื่มเหล้าบนรถไฟ และสร้างความรำคาญให้กับผู้โดยสารคนอื่นๆ ซึ่งผลสำรวจความคิดเห็นของผู้โดยสารส่วนใหญ่ จึงต้องการเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งออกกฏหมายควบคุมห้ามขายและห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถไฟ และสถานีรถไฟทั่ว

ใช้เวลาเลือกนานพอดูกว่าจะได้หนังสือแทนใจเล่มนี้ เพื่อส่งมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับเพื่อนสนิท ที่อยู่ต่างจังหวัด แม้ของขวัญชิ้นนี้ อาจไม่ได้มีราคาแพงมากมาย แต่ทูลเฉลิม เหล่าเจริญกิจชัย หวังว่า จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อน ที่ชื่นชอบการเลี้ยงแมว และเป็นของขวัญที่ไม่มีวันหมดอายุ สามารถเก็บไว้นานเท่าไหร่ก็ได้ ผิดจากก่อนหน้านี้ที่เคยมอบเหล้า เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับเพื่อน จากความเคยชิน และคิดว่าเป็นค่านิยม ที่จะทำให้ผู้รับเกิดความพึงพอใจ แต่กลับไม่ได้มองถึงผลที่จะได้รับตามมา จนเกือบจะเสียเพื่อนจากอุบัติเหตุเมาแล้วขับ

ก่อนหน้านี้วัฒนธรรมการมอบกระเช้าของขวัญที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มักเป็นการอวยพรปีใหม่ตามความสัมพันธ์ทางธุรกิจมากกว่าความผูกพันที่เอื้ออาทรต่อกัน โดยละเลยเรื่องสุขภาพของผู้รับ แต่หลังสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จัดกิจกรรมรณรงค์ "ให้เหล้า = แช่ง" อย่างต่อเนื่อง พบว่าหลายคนเปลี่ยนทัศนคติ หันมาเลือกซื้อกระเช้าของขวัญปลอดเหล้าเพิ่มขึ้น

การผลักดันให้ออกกฏหมายห้ามขาย และห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอล์ บนรถไฟ และสถานีรถไฟทั่วประเทศ เป็นอีกมาตรการ ที่เครือข่าย ต้องการขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นโดยเร็ว แม้การรถไฟแห่งประเทศไทย จะออกประกาศควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถไฟ รวมถึง สถานีรถไฟ และห้ามเร่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถไฟ แต่ยังไม่มีบทลงโทษเอาความผิดกับผู้ฝ่าฝืนอย่างเป็นรูปธรรม

ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนผู้โดยสารรถไฟ ประกอบกับเรื่องร้องเรียนจากผู้โดยสารรถไฟ พบว่า ผู้โดยสารร้อยละ 93.5 เห็นด้วยหากมีการออกกฎหมายห้ามขายห้ามดื่มสุราบนรถไฟ เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร และลดปัญหาความเดือดร้อนรำคาญต่างๆ

ล่าสุด กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ออกร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีห้ามขาย และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถไฟเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนนำเสนอคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด คือ คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ เห็นชอบคาดว่า ภายในต้นปี 2557 จะสามารถออกกฏหมายได้ และมีผลบังคับทันใช้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีหน้า


กลับขึ้นด้านบน