นิด้าโพลระบุปชช.49%มีความสุขเพิ่มขึ้น-9%ชี้เศรษฐกิจไม่ดี ค่าครองชีพสูง

นิด้าโพลระบุปชช.49%มีความสุขเพิ่มขึ้น-9%ชี้เศรษฐกิจไม่ดี ค่าครองชีพสูง

นิด้าโพลระบุปชช.49%มีความสุขเพิ่มขึ้น-9%ชี้เศรษฐกิจไม่ดี ค่าครองชีพสูง

รูปข่าว : นิด้าโพลระบุปชช.49%มีความสุขเพิ่มขึ้น-9%ชี้เศรษฐกิจไม่ดี ค่าครองชีพสูง

นิด้าโพลระบุปชช.49%มีความสุขเพิ่มขึ้น-9%ชี้เศรษฐกิจไม่ดี ค่าครองชีพสูง ครบปี คสช.นิด้าเผยผลสำรวจความเห็นประชาชนระบุมีความสุขเพิ่มขึ้นร้อยละ 49 ขณะที่ร้อยละ 9 ชี้เศรษฐกิจไม่ดี ค่าครองชีพสูง ร้อยละ 41 ระบุชีวิตเหมือนเดิม และเมื่อเทียบกับปลายปี 2557 แทบไม่แตกต่าง

วันที่ 21 พ.ค. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ทั่วประเทศ 1,250 คน หัวข้อ “1 ปี คสช. กับการคืนความสุขให้คนในชาติ” ระหว่างวันที่ 18-19 พ.ค.ที่ผ่านมา เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน และความสุขของคนในชาติ หลังจากครบรอบ 1 ปี ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

จากกลุ่มตัวอย่างตอบคำถามถึงระดับความสุขของประชาชนในโอกาสครบรอบ 1 ปี ของ คสช. พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 49.44 ระบุว่า มีความสุขเพิ่มขึ้น เพราะคสช. พูดจริง ทำงานจริงจัง บ้านเมืองสังคมเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น สถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองลดลง รองลงมา ร้อยละ 40.72 ระบุว่า ยังใช้ชีวิตตามปกติเหมือนเดิม และยังมีปัญหาบางอย่างที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ การจัดระเบียบสังคม เป็นต้น ขณะที่ ร้อยละ 9.68 ระบุว่า มีความสุขลดลง เพราะเศรษฐกิจไม่ดี ค่าครองชีพสูง ถูกลิดรอนสิทธิและเสรีภาพ ยังไม่มีการพัฒนาที่ชัดเจน ปัญหาความแตกแยกยังมีให้เห็นอยู่

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจ 6 เดือน คสช. กับการคืนความสุขให้คนในชาติ ที่สำรวจเมื่อเดือน พ.ย. 2557 พบว่า ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไร โดยประชาชน ร้อยละ 49.28 ระบุว่า มีความสุขเพิ่มขึ้น รองลงมา ร้อยละ 41.69 ระบุว่า มีความสุขเท่าเดิม ขณะที่ ร้อยละ 8.79 ระบุว่า มีความสุขลดลง


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน