สท.ถอดรางวัลเยาวชนดีเด่นปี49 “นาธาน”

สท.ถอดรางวัลเยาวชนดีเด่นปี49 “นาธาน”

สท.ถอดรางวัลเยาวชนดีเด่นปี49 “นาธาน”

รูปข่าว : สท.ถอดรางวัลเยาวชนดีเด่นปี49 “นาธาน”

สท.ถอดรางวัลเยาวชนดีเด่นปี49 “นาธาน”

คณะกรรมการพิจารณาเยาวชนดีเด่น ยอมรับว่า ขั้นตอนพิจารณารางวัลหละหลวม เตรียมปรับปรุงวิธีพิจารณา หลังถอนรางวัลเยาวชนดีเด่นปี 2549 จาก “นาธาน โอมาน” เนื่องจากแจ้งข้อมูลวันเดือนปีเกิดเท็จ
นายกิตติ สมานไทย ผอ.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ มีมติถอดถอนรางวัลเยาวชนดีเด่น สาขาสื่อสารมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนในปี 2549 ของนาธาน โอมาน หรือ นายธัญญวัฒน์ หยุ่นตระกูล เนื่องจากแจ้งข้อมูลวันเดือนปีเกิดเท็จ หลังตรวจสอบหลักฐานพบว่านาธาน ในปี 2549 มีอายุ 30 ปี ซึ่งเกินกำหนดคุณสมบัติของเยาวชนที่ต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี โดยคณะกรรมการ ยอมรับว่า เป็นข้อผิดพลาดและได้ตกลงปรับปรุงขั้นตอนการพิจารณาให้รอบคอบมากขึ้น ส่วนความผิดในการปลอมแปลงเอกสารราชการ ได้จัดส่งข้อมูลให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดำเนินการต่อไป สำหรับ ค่ายเพลงต้นสังกัดของนาธาน คณะกรรมการมีมติไม่เอาผิด หลังจากได้รับคำชี้แจงจากทางบริษัท

ตลอดระยะเวลา 24 ปี การยื่นขอรางวัลเยาวชนดีเด่นใช้เพียงเอกสาร4 แผ่นที่หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ยื่นเข้ามาเพื่อรับการพิจารณารับรางวัลกิจกรรมสรรหาและเชิดชูดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชนตลอดโดยไม่มีการตรวจสอบหลักฐานประกอบแต่อย่างใด เป็นข้อผิดพลาดที่ทำให้เกิดเหตุการณ์กรณีของนาธาน โอมาน โดยรางวัลเยาวชนดีเด่นของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ และพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ เป็นรางวัลที่ค่ายเพลงจะส่งศิลปินมาเพื่อพิจารณารับรางวัล เพราะเป็นรางวัลที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับศิลปิน ซึ่งจากความผิดพลาดในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะนำข้อมูลของเยาวชนดีเด่นที่ได้รับรางวัล 10 ปีย้อนหลังกลับมาทบทวนอีกครั้ง


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน