นิทรรศการศิลปวัฒนธรรมอิหร่าน

นิทรรศการศิลปวัฒนธรรมอิหร่าน

นิทรรศการศิลปวัฒนธรรมอิหร่าน

รูปข่าว : นิทรรศการศิลปวัฒนธรรมอิหร่าน

นิทรรศการศิลปวัฒนธรรมอิหร่าน

วัฒนธรรมและอารยธรรมของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ที่มีมายาวนานกว่า 7,000 ปี ถูกนำมาถ่ายทอดในงานนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมอิหร่าน โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของอิหร่าน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ชมชาวไทยได้เรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตของชาวอิหร่านอย่างใกล้ชิด
ผศ.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร เปิดเผยว่า จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอนของนักศึกษาในภาควิชาเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ซึ่งถือว่ามีพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกัน โดยมีการแสดงแบบเครื่องแต่งกายของชนเผ่าต่างๆที่อาศัยอยู่ในสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน เช่น เติ๊กมันส์ บารูท และ กีราน ที่แตกต่างกันออกไปตามประเพณีและจารีตของแต่ละภูมิภาค

ด้าน ญะลาล ทัมเลฮ์ ปรึกษาฝ่ายวัฒนธรรมสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำประเทศไทย กล่าวว่า สำหรับวัฒนธรรมของอิหร่าน ถือเป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ที่มีมากว่า 7 พันปี ด้วยเหตุนี้เองการนำเสนอศิลปวัฒนธรรมอิหร่านครั้งนี้ ไม่เพียงให้ผู้ชมชาวไทยได้เรียนรู้ถึงอารยธรรมและวัฒนธรรมของสองประเทศว่ามีความใกล้เคียงกันมากน้อยเพียงใด แต่สิ่งที่ซ่อนไว้ภายใต้วัฒนธรรมเหล่านั้นคือ สารแห่งสันติที่จะสร้างความเป็นมิตรที่ดีให้แก่กันและกันตลอดไป

นิทรรศการ “ศิลปวัฒนธรรมอิหร่าน” จะมีขึ้นในวัที่ 13-22 มกราคมนี้ ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยจะมีการจัดแสดงผลงานการสร้างสรรค์ ที่มาจากการถ่ายทอดโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของอิหร่านโดยตรง และบางส่วนเป็นฝีมือการสร้างสรรค์ของนักศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์ ภายในงานยังมีการจัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวอิหร่าน เช่น การศึกษา และการท่องเที่ยว โดยที่ปรึกษาฝ่ายวัฒนธรรมสถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำประเทศไทย เพื่อให้เข้าใจในวิถีชีวิตของชาวอิหร่านได้อย่างถูกต้อง


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน