กว๊านพะเยาเน่ากระทบประมงพื้นบ้าน

กว๊านพะเยาเน่ากระทบประมงพื้นบ้าน

กว๊านพะเยาเน่ากระทบประมงพื้นบ้าน

รูปข่าว : กว๊านพะเยาเน่ากระทบประมงพื้นบ้าน

กว๊านพะเยาเน่ากระทบประมงพื้นบ้าน

วิกฤติน้ำเสียของกว๊านพะเยาจังหวัดพะเยา เริ่มส่งผลกระทบต่อการทำประมงพื้นบ้านของชุมชนบริเวณริมกว๊านพะเยา ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประกาศเป็นวาระของจังหวัดที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหาโดยด่วน นายสมบัติ แผ่นทอง ชาวประมงพื้นบ้าน ริมกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา เปิดเผยว่าจับปลาในกว๊านพะเยาได้น้อยลง เพราะเกิดการแพร่กระจายของวัชพืชและผักตบชวาอย่างรวดเร็ว จนทำให้น้ำตื้นเขิน และยังมีการปล่อยน้ำเสียลงสู่กว๊านพะเยา โดยไม่มีการบำบัดทั้งจากบ้านเรือนประชาชนร้านค้า และหน่วยงานราชการ ขณะที่นายเชิดศักดิ์ ชูศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประกาศเป็นวาระของจังหวัดที่จะต้องแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน หลังจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 2 จังหวัดลำปาง ระบุว่าสถานการณ์น้ำเน่าเสียของกว๊านพะเยา อยู่ในระดับ 5 ซึ่ง เป็นระดับที่เสื่อมโทรมที่สุด

กว๊านพะเยามีพื้นที่กว่า 16,500 ไร่ โดยประมงจังหวัดพะเยาได้กันเป็นพื้นที่น้ำเพื่อใช้ในการเพาะพันธุ์ และขยายพันธ์สัตว์น้ำ จำนวน 12,000 ไร่ นอกจากนั้น ยังเป็นแหล่งผลิตน้ำประปาที่สำคัญไปยังพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอดอกคำใต้ และอำเภอภูกามยาว


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน