ธ.ก.ส.แจงสาเหตุปชช.ได้รับเงินชดเชยประกันราคาข้าวต่างกัน

ธ.ก.ส.แจงสาเหตุปชช.ได้รับเงินชดเชยประกันราคาข้าวต่างกัน

ธ.ก.ส.แจงสาเหตุปชช.ได้รับเงินชดเชยประกันราคาข้าวต่างกัน

รูปข่าว : ธ.ก.ส.แจงสาเหตุปชช.ได้รับเงินชดเชยประกันราคาข้าวต่างกัน

ธ.ก.ส.แจงสาเหตุปชช.ได้รับเงินชดเชยประกันราคาข้าวต่างกัน

เกษตรกรในอ.พล จ.ขอนแก่น ที่เข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกร เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเมืองพล ชี้แจงกรณีที่เกษตรกรได้รับเงินชดเชยประกันราคาข้าวต่างกัน โดยบางรายได้รับเงินส่วนต่างเพียงไร่ละ 130 บาท
นาข้าวของนางทิพวรรณ วงศ์ละคร เกษตรกรหนองคูรอง ต.ล้อมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น จำนวน 13 ไร่ ที่เข้าร่วมโครงการประกันรายได้ของเกษตรกรตามนโยบายของรัฐ แต่ได้รับเงินชดเชยประกันราคาข้าว ไร่ละ 130 บาท ซึ่งแตกต่างจากนางอมร อินทศร เกษตรกรเพื่อนบ้านที่เข้าร่วมโครงการพร้อมกัน แต่กลับได้รับเงินค่าชดเชยประกันราคาข้าวถึงไร่ละ 504 บาท
ความแตกต่าง จากการจ่ายเงินชดเชยประกันราคาข้าวที่เกิดขึ้น ทำให้เธอ และเกษตรกรที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกันใน อ.พล รวมกว่า 500 คน ชุมนุมเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเมืองพลชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น

นายภาวัต พงศ์ลภัส ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเมืองพล ชี้แจงว่า สาเหตุที่เกษตรกรได้รับเงินชดเชยประกันราคาข้าวไม่เท่ากัน เนื่องจากระยะเวลาในการลงทะเบียนต่างกัน เพราะค่าชดเชยจะขึ้นอยู่กับการกำหนดราคาข้าวของกรมการค้าภายในแต่ละวันโดยเกษตรกรที่ลงทะเบียนในวันที่ 1 -15 ธ.ค.จะได้รับเงินชดเชย ไร่ละ 504 บาท ส่วนเกษตรกรที่ลงหลังวันที่ 15 - 31 ธ.ค.จะได้รับเงินค่าชดเชยไร่ละ 130 บาท

ในอ.พล จ.ขอนแก่น มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ของเกษตรกร เบื้องต้นจำนวน 9,000ราย ในจำนวนนี้ มีเกษตรกร 6,500 ราย ได้รับเงินชดเชยไร่ละ 504 บาท ส่วนเกษตรกรอีก 2,500 ราย ได้รับเงินชดเชย ไร่ละ 130 บาท ซึ่งธนาคารเตรียมนำรายชื่อเกษตรกร ที่ได้รับเงินส่วนต่างไร่ละ 130 บาท เสนอรัฐบาล เพื่ออนุมัติเงินงบประมาณจัดสรร ให้เท่าเทียมกัน


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน