นักวิชาการจ่ออุทธรณ์ดอนเมืองโทลเวย์ขึ้นราคา

นักวิชาการจ่ออุทธรณ์ดอนเมืองโทลเวย์ขึ้นราคา

นักวิชาการจ่ออุทธรณ์ดอนเมืองโทลเวย์ขึ้นราคา

รูปข่าว : นักวิชาการจ่ออุทธรณ์ดอนเมืองโทลเวย์ขึ้นราคา

นักวิชาการจ่ออุทธรณ์ดอนเมืองโทลเวย์ขึ้นราคา

“สมคิด” นักวิชาการอิสระ ยื่นอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุดกรณีดอนเมืองโทลเวย์ปรับขึ้นราคา พร้อมระบุหากการอุทธรณ์ศาลปกครองให้ยกเลิกสัญญาสัมปทาน และยึดสัปทาน ดอนเมืองโทลเวย์ ไม่เป็นผลเตรียมฟ้องคดีทางอาญากับผู้เกี่ยวข้อง
นายสมคิด หอมเนตร นักวิชาการอิสระ กล่าวถึงกรณีการขึ้นอัตราค่าผ่านทางของบริษัททางยกระดับดอนเมือง หรือ ดอนเมืองโทลล์เวย์ ว่าได้ยื่นอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุด ใน 3 ประเด็น คือ ให้ศาลทำการยกเลิกสัญญาสัมปทานเนื่องจากเอกชนทำผิดเงื่อนไขสัญญาสัมปทาน ให้รัฐยึดคืนสัมปทาน เนื่องจากเอกชนบริหารผิดพลาดแล้วขอปรับสัญญา และให้ศาลยกเลิกบันทึกข้อตกลงการขยายเวลาสัญญาสัมปทาน และการปรับขึ้นอัตราค่าผ่านทาง โดยก่อนหน้านี้ ศาลปกครองได้รับคำร้องเรื่องการปรับค่าผ่านทางและการขยายเวลาสัมปทาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549 และมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 20 เมษายน 2550 ที่มีการต่ออายุสัญญาสัมปทานออกไปอีก 11 ปี โดยสัญญาจะสิ้นสุดลงในปี 2572 จากเดิมที่จะหมดสัญญาในปี 2557 พร้อมระบุหากศาลไม่รับพิจารณา หรือยกคำร้อง จะดำเนินการฟ้องดำเนินคดีทางอาญาตามมาตรา 157 กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งคณะรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม และบริษัทเอกชนคู่สัญญา


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน