รมช.ศธ.ตั้งอนุฯสอบจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ส่อทุจริต

รมช.ศธ.ตั้งอนุฯสอบจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ส่อทุจริต

รมช.ศธ.ตั้งอนุฯสอบจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ส่อทุจริต

รูปข่าว : รมช.ศธ.ตั้งอนุฯสอบจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ส่อทุจริต

รมช.ศธ.ตั้งอนุฯสอบจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ส่อทุจริต

“นริศรา” รมช.ศธ. ตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ในโครงการไทยเข้มแข็งของกระทรวงศึกษาธิการ หลังพบส่อทุจริตน.ส.นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รมช.ศึกษาธิการ ตั้งคณะคณะอนุกรรมการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ในโครงการไทยเข้มแข็งของกระทรวงศึกษาธิการ หลังพบว่า มีสถานศึกษาจำนวน 12 แห่งร้องว่า ไม่ได้ต้องการครุภัณฑ์ที่คณะกรรมการอาชีวศึกษาจัดให้ เนื่องจากไม่ได้ร้องขอ นอกจากนี้ ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการชุดแรกพบว่า ผู้ชนะประมูลเหมือนๆ กัน ในรายการเดียวกัน เกือบทั่วทั้งประเทศ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวง นักวิชาการ และนิติกร โดยจะใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบประมาณ 1-2 สัปดาห์ หากพบข้อมูลจะส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดำเนินการโดยทันที


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน