วันเด็กของลูกของผู้ต้องขัง

วันเด็กของลูกของผู้ต้องขัง

วันเด็กของลูกของผู้ต้องขัง

รูปข่าว : วันเด็กของลูกของผู้ต้องขัง

วันเด็กของลูกของผู้ต้องขัง

ลูกของผู้ต้องขังหญิงที่ยังต้องโทษในเรือนจำได้รับของขวัญในวันเด็กแห่งชาติ ด้วยการไปชมการแสดงของสัตว์ต่างๆ ที่สวนสัตว์ดุสิตเป็นครั้งแรก
นางสุวารี รวบทองศรี ผอ.สำนักสังคมสงเคราะห์ กรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่าเด็กวัย 1- 3 ขวบจำนวน 9 คนลูกของผู้ต้องขังหญิงที่ยังต้องโทษอยู่ภายในเรือนจำทั่วประเทศ โดยเด็กบางคนถือกำเนิดภายในเรือนจำและถูกเลี้ยงมาจนอายุครบ 1 ปีจึงจะถูกส่งมาอยู่ที่บ้านบุญญาทร ซึ่งมีเด็กหลายคนที่ญาติของผู้ต้องขังมารับกลับมาไปเลี้ยงดูภายนอก แต่เด็กทั้ง 9 คนนี้ไม่มีญาติมาติดต่อรับกลับและต้องอยู่ในความดูแลของพี่เลี้ยงจนกว่าอายุ 6 ขวบจึงจะถูกส่งไปยังสหทัยมูลนิธิและมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กที่จะรับช่วงในการส่งเด็กไปศึกษาไปจนกว่าแม่จะพ้นโทษ หรือหากแม่ต้องโทษตลอดชีวิต มูลนิธิจะดำเนินการหาครอบครัวอุปการะให้แต่ต้องได้รับความยินยอมจากแม่ของเด็กก่อน

เด็กเหล่านี้จะได้เข้าพบกับแม่ภายในเรือนจำทุกวันอังคารเพื่อสร้างสัมพันธ์อันอบอุ่นระหว่างแม่กับลูก ขณะเดียวนักสังคมสงเคราะห์จะใช้หลักจิตวิทยาทั้งการเลี้ยงดูและอบรมเด็กเหล่านี้ให้เข้าใจสถานะของแม่ผู้ต้องขังและการปรับตัวในการดำเนินชีวิตเมื่อเด็กๆเหล่านี้จะต้องถูกส่งไปยังมูลนิธิต่างๆเมื่อครบวัย 6 ปี

ทั้งนี้บ้านบุญญาทร เป็นโครงการในพระราชดำริของพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารีที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อรับเลี้ยงลูกของผู้ต้องขังที่ต้องโทษอยู่ในภายในเรือนจำทั่วประเทศ เนื่องจากเห็นว่าเด็กๆเหล่านี้ควรอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาการของเด็ก


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน