หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวถูกละเมิดสิทธิสื่อ

หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวถูกละเมิดสิทธิสื่อ

หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวถูกละเมิดสิทธิสื่อ

รูปข่าว : หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวถูกละเมิดสิทธิสื่อ

หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวถูกละเมิดสิทธิสื่อ

นิสิตสาขาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนว่าถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพในการนำเสนอข่าว หลังถูก 1 ในกรรมการสรรหาอธิการบดี สั่งเก็บหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ เพราะนิสิตรายงานข่าวการหยั่งเสียงสรรหาอธิการบดี แต่นิสิตกลุ่มนี้ยืนยันจะต่อสู้เพื่อรักษาจรรรยาบรรณวิชาชีพสื่อสารมวลชน ไม่ยอมตกอยู่ภายใต้อำนาจการถูกแทรกแซง
รายงานข่าวการหยั่งเสียงการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งถูกตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว โดยมีน.ส.สาธานีย์ วิสุทธาธรรม นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวารสารศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทำหน้าที่บรรณาธิการบริหาร ถูกสั่งเก็บทันทีที่ตีพิมพ์ออกมา เนื่องจาก 1 ในกรรมการสรรหาอธิการบดี อ้างว่า การนำเสนอสัดส่วนคะแนนการหยั่งเสียงเป็นกราฟฟิค เป็นการทำผิดหลักเกณฑ์การสรรหา เนื่องจากนำเสนอความถี่ของคะแนนเสียง แต่น.ส.สาธานีย์ เห็นว่า การสั่งเก็บหนังสือพิมพ์ฉบับดังกล่าว เป็นการริดรอนสิทธิเสรีภาพการทำหน้าที่สื่อสารมวลชน

ขณะที่นักศึกษา ยืนยันว่าการนำเสนอข่าว ได้ยึดกรอบจริยธรรมวิชาชีพนักหนังสือพิมพ์ที่ร่ำเรียนมา ทั้งหาข้อมูล ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้การสรรหาอธิบการบดีเป็นไปอย่างโปร่งใส แต่เมื่อเกิดเหตุการดังกล่าว รู้สึกท้อแท้ แต่โชคดีมีรศ.สุกัญญา บูรณเดชาชัย อาจารย์ที่ปรึกษา นสพ.ลานมะพร้าว คอยให้กำลังใจและให้คำแนะนำ โดยยึดหลักจรรรยาบรรณวิชาชีพสื่อสารมวลชน ที่ไม่ยอมตกอยู่ภายใต้อำนาจการถูกแทรกแซง

ด้านนายอัฌชา ก.บัวเกษตร ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการสรรหาอธิการบดี กล่าวยืนยันว่า ไม่มีการแทรกแซงการทำงานของหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว และยังไม่มีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยขั้นร้ายแรงกับอาจารย์ที่ปรึกษา แต่สาเหตุที่สั่งระงับการเผยแพร่ เพราะเกรงว่าเนื้อหาที่นำเสนอจะกระทบต่อกระบวนการสรรหาอธิบการบดี


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน