ความเห็นนักกฎหมายกรณีกฎหมายหวยออนไลน์

ความเห็นนักกฎหมายกรณีกฎหมายหวยออนไลน์

ความเห็นนักกฎหมายกรณีกฎหมายหวยออนไลน์

รูปข่าว : ความเห็นนักกฎหมายกรณีกฎหมายหวยออนไลน์

ความเห็นนักกฎหมายกรณีกฎหมายหวยออนไลน์

ความพยายามของนายกรัฐมนตรี ล้มเลิกหวยออนไลน์ ด้วยการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาหาวิธี ที่จะทำให้คู่สัญญาเสียหายน้อยที่สุด ด้านข้อกฎหมายและถ้อยคำในสัญญานับเป็นประเด็นสำคัญ สัญญาฉบับนี้ดูเหมือนว่ารัฐได้เปรียบ แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะยกเลิกสัญญาโดยจ่ายค่าเสียหายเล็กน้อย ทีวีไทย จึงเสนอความเห็นจากนักกฎหมายในเรื่องนี้ ซึ่งทำให้ได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงความมั่นใจว่ารัฐบาลจะไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยจำนวนมากให้บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จำกัด หรือ แอล จี ที ผู้รับจ้างดำเนินโครงการนี้ หากมีการฟ้องร้องเกิดขึ้น แม้ แอล จี ที จะประกาศมูลค่าความเสียหายไว้ 3,000 ล้านบาท โดยฝ่ายรัฐบาลใช้ความได้เปรียบในข้อ 12.1 ของสัญญาที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ทำไว้กับแอล จี ที เมื่อ 29 ก.ค.2548
สัญญาระบุว่า ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์เลิกสัญญาก่อนกำหนด โดยบอกกล่าวเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 12 เดือน กรณี รัฐบาลมีนโยบายล้มเลิกโครงการ หรือมีความจำเป็นต้องล้มเลิก ผู้ว่าจ้างจะชดเชยการลงทุนบางส่วนให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินเท่ากับค่าจ้างบริการเฉลี่ยต่อ 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่เริ่มจำหน่ายสลากจริงถึงวันยกเลิกสัญญาจำนวนไม่เกิน 12 เดือน โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใดอีก ขณะที่นายลิขิต ธีระเวคิน ราชบัณฑิต กล่าวว่า ยังต้องไปหาข้อยุติในชั้นศาล เพราะมีข้อความที่ระบุว่า ต้องมีการจำหน่ายสลากไปแล้ว

ด้านนายกิตติพงษ์ กมลธรรมวงศ์ นักวิจัยจากสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวถึงสัญญาข้อ12.1 ว่า เขียนไว้ค่อนข้างกว้างและเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาล หากต้องการยกเลิกสัญญา รัฐไม่ควรเจรจาตกลงจ่ายค่าชดเชยบางส่วนไปก่อน เพราะอาจมีปัญหาตามมา และหากมีการยกเลิกสัญญาในกรณีนี้ จะต่างกับกรณีของมาบตาพุด เพราะที่มาบตาพุด เอกชนดำเนินการตามขั้นตอน แต่เป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ไม่ทำตามรัฐธรรมนูญ ขณะที่กรณีนี้ เอกชนรับทราบเงื่อนไขการทำสัญญาที่เสียเปรียบอยู่แล้ว


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน