“โสภณ” เตือนภัยฟองสบู่ที่อยู่อาศัย 1-2 ปีนี้

“โสภณ” เตือนภัยฟองสบู่ที่อยู่อาศัย 1-2 ปีนี้

“โสภณ” เตือนภัยฟองสบู่ที่อยู่อาศัย 1-2 ปีนี้

รูปข่าว : “โสภณ” เตือนภัยฟองสบู่ที่อยู่อาศัย 1-2 ปีนี้

“โสภณ” เตือนภัยฟองสบู่ที่อยู่อาศัย 1-2 ปีนี้

“โสภณ” ผู้บริหารศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย เตือนว่า ให้ระวังภาวะฟองสบู่ช่วง 1-2 ปีนี้ หากมีการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์มากเกินไปนายโสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส เตือนว่า หากกระตุ้นการลงทุนด้านที่อยู่อาศัยด้วยมาตรการของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ที่เน้นสนับสนุนโครงการระดับราคาไม่เกิน 1,200,000 บาท จะส่งผลให้เกิดโครงการใหม่จำนวนมากอาจล้นตลาด และเมื่อรวมกับโครงการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม อาจมีจำนวนถึง 100,000 หน่วย แม้สัดส่วนอสังหาริมทรัพย์ ประเภทที่อยู่อาศัยรอการขาย ณ สิ้นปี 2552 อยู่ที่ร้อยละ 2.5 ต่ำกว่าช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งปี 2540-2542 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ ขณะเดียวกันลูกค้าระดมซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ราคาไม่สูง เพื่อเก็งกำไรมากขึ้น จึงเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาฟองสบู่แตกทั้งในปีนี้และปีหน้า

ขณะที่นายโสภณ คาดว่าปีนี้จะมีโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ 136 โครงการ ในจำนวนนี้ร้อยละ 60 เป็นคอนโดมิเนียมส่วนราคาขายจะไม่สูงขึ้นมากนัก เนื่องจากต้นทุนวัสดุก่อสร้าง /ค่าก่อสร้าง และค่าจ้างแรงงาน ไม่สูงมากเกินไปแต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงซึ่งกระทบต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย ได้แก่ ปัญหาการเมือง ราคาน้ำมันและการระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม รวมทั้งแผ่นดินทรุดในบางพื้นที่ ทั้งนี้ ลูกค้ายังนิยมบ้านเดี่ยวระดับราคา 1,000,000-3,000,000 ล้านบาท มากสุด เนื่องจากคนชั้นกลางยังมีกำลังซื้อ


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน