ศาลปกครองกลางสั่งหยุด 30 โรงงานมาบตาพุด

ศาลปกครองกลางสั่งหยุด 30 โรงงานมาบตาพุด

ศาลปกครองกลางสั่งหยุด 30 โรงงานมาบตาพุด

รูปข่าว : ศาลปกครองกลางสั่งหยุด 30 โรงงานมาบตาพุด

ศาลปกครองกลางสั่งหยุด 30 โรงงานมาบตาพุด

ศาลปกครองกลางมีคำสั่งยกคำร้อง 30 โครงการในมาบตาพุด หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้โครงการของบริษัทไม่ต้องถูกระงับชั่วคราว
ศาลปกครองกลางมีคำสั่งยกคำร้องของเจ้าของกิจการทั้ง 30 โครงการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ยื่นขอให้ศาลมีคำสั่งให้โครงการของบริษัทไม่ต้องถูกระงับชั่วคราวตามคำสั่งของศาลปกครอง โดยศาลให้เหตุผลว่า โครงการที่ไม่ต้องถูกระงับการดำเนินงาน ไม่จำเป็นยื่นคำร้องให้ศาลมีคำสั่ง เพราะสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ ส่วนที่อ้างว่าเป็นโครงการที่ได้รับอนุญาตก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ปีพ.ศ.2550 นั้น ก็สามารถตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตามกฎหมายได้ ศาลจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย ส่วนที่เจ้าของกิจการ 30 โครงการอ้างว่า มีข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ก็ไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงใหม่ จึงไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะให้ศาลมีคำสั่งตามคำร้องของเจ้าของกิจการ 30 โครงการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดได้ จึงส่งผลให้โรงงานทั้ง 30 แห่งต้องถูกระงับการดำเนินงานต่อไป


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน